Bønnetjenesten for Norge > Artikler > I Guds nærhet
I Guds nærhet

I Guds nærhet

Det snakkes mye om Guds nærvær. Soaking er blitt et moteord som brukes i forbindelse med å komme inn i dette nærværet.


Når vi ser på de tilfellene som Bibelen beskriver, ser vi at Guds nærvær avslørte hvem han er og hvem vi er. Han er hellig og vi er i utgangspunktet urene i hans øyne. 
Da Jesaja så ham ble han lamslått av skrekk og sa: Jeg er en mann med urene lepper og bor blant et folk med urene lepper. Guds nærvær avslører hva et menneske er når det blir stilt innfor Guds hellighet. Det samme opplevde Peter da han så fiskefangsten som Jesus sto bak. Han sa: Gå fra meg herre, for jeg er en syndig mann.  Johannes falt om som død da Jesus åpenbarte seg for ham på øya Patmos. Paulus fikk beskjed om at det ville bli hardt å stampe mot brodden da Jesus åpenbarte seg for ham på veien til Damaskus.
Alle disse beretningene viser en side av gudsåpenbaringen som vi ikke liker å snakke om. Vi vil helst ha det ensidig positive fram. Men da mister vi det sanne perspektivet på Gud. Han åpenbarer seg i hele sin fylde gjennom historien. Han er både streng og god. Paulus sier: Så se da Guds godhet OG Guds strenghet. Gud er begge deler og åpenbarer seg slik det er ganglig ved enhver anledning.
Alle disse fikk oppreisning etter at de hadde bøyd seg for Den Allmektige. Gud ba dem reise seg og stå foran ham. Etter erkjennelse og avsløring kom nåden fram. Dette ser vi på en særlig sterk måte i fortellingen om Josva som står for Guds åsyn i profeten Sakarias bok. Etter at Satan har prøvd å overta Guds rolle som rettferdig dommer, avvises han av Gud selv og irettesettes for sine anklager. Gud gir beskjed om at han skal ikles en ren kledning og få en ren og ny lue på hodet. Jesaja blir renset med en gloende stein som er tatt fra alteret. Peter får beskjed om at han skal bli menneskefisker og stå i tjeneste for Jesus. Så her ser vi både Guds godhet, men også hans strenghet.
Da disiplene var sammen med Jesus på fjellet for å be, fikk de se hans herlighet. Dette var så sjokkerende at de var lamslått av det de så. Peter tok til orde for å bygge en hytte, eller kanskje det menes et tempel så de kunne slå seg til der alle sammen. En typisk tanke for det naturlige mennesket. Vi prøver å konservere opplevelser og erfaringer, men det lar seg ikke gjøre. Gud vil at vi skal leve i hans nærhet til enhver tid uten at dette ivaretas av ytre stimulanser. Den Hellige Ånd er gitt oss for at dette skal være mulig og for at vi skal være avhengig av ham. Å leve i Guds nærhet vil medføre både avslørning av synd og samtidig avsløring av nåden og kjærligheten, og disse sidene ved Gud blir bare enda større og sees i et enda klarere lys når vi har sett Gud i hans hellighet.
Skrevet av: arne 2008-08-14 10:45:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Tro Gud for store ting

Tro Gud for store ting

Hvor stor er din Gud? Hvorfor ikke strekke din forventning forbi omstendigheter og skuffelser?

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)