Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Sterk og retningsgivende predikantkonferanse
Sterk og retningsgivende predikantkonferanse

Sterk og retningsgivende predikantkonferanse

Den spenningen som lå i luften før årets konferanse ble punktert på en god måte under onsdagens drøftinger.


Det er vanskelig å få øye på noen skjult agenda i det som ble lagt fram av STIP-utvalget. Vi føler oss trygge på at alt var lagt til rette for å utøve omsorg for landets pinsepredikanter og forstandere. Samtidig som man ønsker å forebygge en utvikling man har sett mye av de senere årene. Nemlig at en forstander kan ødelegge en menighet gjennom maktmisbruk og vranglære uten å bli stilt til ansvar for noen. Friheten vi har rost oss av har hatt sin pris. Mange menigheter er lagt i grus.

”Sunne menigheter når nye generasjoner med evangeliet” var konferansens motto. Daniel Egeli bar fram et engasjert budskap om hvordan han hadde opplevd at det sterkeste han hadde var vitnesbyrdet om Jesus og at det kallet Gud hadde gitt ham som helt ung gutt hadde ligget i bunnen av hele hans liv. Han sa også at offer ikke er noe offer når kjærlighetens brann driver det fram. Det er ikke noe offer å være gift og ha barn. Det du gir avkall på får du igjen ved å se at noe vokser opp og at andre trives.

Johannes Engeli hadde også et sterkt innlegg om kraften i Den Hellige Ånd og at dette var vår arv som pinsevekkelse. Han spurte etter hva den eldre generasjon hadde etterlatt seg. Var det stridigheter, krangel og bråk eller var det et eksempel som gikk an å følge inn i nye tider.

Magnar Karlsen la vekt på å forstå hva som rører seg rundt oss for å kunne nå vår generasjon. Han kom med en mengde faktaopplysninger om tall som forteller hvor Norge går.

Læresamtaler var også en del av konferansen i år. Det ble samtalt om hvordan man skulle veilede mennesker som ikke føler behov for å stå tilsluttet den lokale menighet. Mye bra kom fram her og det er et viktig skritt man har tatt med å sette i gang læresamtaler. Måtte det bare bli mye mer av det så vi kunne slippe all forvirringen rundt sentrale sannheter.

Skrevet av: arne 2008-08-14 10:58:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Gud svarer

Gud svarer

Gud både hører og svarer.

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)