Bønnetjenesten for Norge > > GLOBAL BØNNEDAG OGSÅ I NORGE
GLOBAL BØNNEDAG OGSÅ I NORGE

GLOBAL BØNNEDAG OGSÅ I NORGE

Vi forbereder oss til 15. mai i 2016.

”Blås i basun på Sion! Lys ut en hellig faste! Rop ut en høytidssamling! Samle folket… Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får herske over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?”  Joel 2:15-17

Global Bønnedag er et fenomen som startet i år 2000 med at Gud gav forretningsmannen Graham Power en visjon basert på 2. Krøn. 7:14. Visjonen handlet om å samle kristne i Cape town og Sør-Afrika, til en dag med omvendelse og bønn. 
 
I mai 2001 var ca. 45000 kristne samlet til bønn og omvendelse på Newlands Rugby Stadium i Cape Town. Ettervirkningene av intens bønn kunne merkes lenge etterpå. Det var vitnesbyrdene og frukten av hva Gud gjorde denne dagen som spredte visjonen til resten av Afrika. Etter 3 år var alle land i Afrika involvert i "Dagen for omvendelse og bønn for Afrika". Samme året (2004) ble det i Malaysia holdt et møte holdt i Det Internasjonale Bønnerådet. Der ble utfordringen gitt videre til resten av verden om å delta i en Global Bønnedag. 
 
Visjonen har siden spredt seg og har hatt sterk vekst. I 2009 var det første gang i historien at alle land i verden deltok i markeringen. Global Bønnedag er blitt den største manifestasjonen av bønn og omvendelse vi har sett noensinne. Mange millioner er med på å be, og nå går utfordringen ut til Norge.

I 2008 hadde Flekkerøya den første store markering av Global Day of Prayer i Norge. Markeringen hadde stor oppslutning (mellom 1000-1200 personer iflg. arrangørene) og folk kom fra ulike steder i landet. De opprettet nettstedet www.globalbonnedag.no, der de informerte om arrangementet i 2008. BFN har nå fått overta dette domenet.

Sandefjord har også vært en foregangsby når det gjelder å satse på Global Bønnedag her i landet. I år (2010) gikk 14 menigheter sammen om å feire pinsen på en spesiell måte. I forkant av pinsen ba man på skift dag og natt 24/10. De bygget "pinsens hus" midt på byens torg og løftet opp Jesus på ulike samlinger. Det ble også sendt informasjon om pinsen og Den Hellige Ånd til husstandene i området.

Rundt om i landet har det også vært et knippe med andre menigheter og bønnegrupper som har deltatt i bønnemobiliseringen.

Potensialet for Global Bønnedag i Norge er stort. I Danmark tok det noen år for å bygge opp en solid markering, derfor arbeider vi også langsiktig i Norge for at visjonen skal spres, grunnfestes og vokse.

Global Bønnedag støttes av: NASJONALT BØNNERÅD.

Dette er en fantastisk mulighet til å:

·         Få et større perspektiv på sitt arbeid.

·         Se at Gud reiser opp sin hær i denne siste tiden.

·         Se og oppleve oppmuntrende nyheter om hva Gud gjør rundt om i verden.

·         Komme dypere i bønn.

·         Se en forandring i Norge og videre utover. 

Finn mer info på den internasjonale nettsiden:

www.globaldayofprayer.com.

Og den nasjonale siden:

www.globalbonnedag.no 

Etter å ha sett litt hva det dreier som, kan dere se om dere vil:

1.    Stille dere bak Global Bønnedag i Norge.

2.    Markere Global Bønnedag.

Registrer din menighet, organisasjon, gruppe ved å gå inn på www.globalbonnedag.no.

Bønnetjenesten for Norge tilbyr:
*Flott 10-dagers bønneguide på norsk som leder opp til den Globale Bønnedagen. Trykk HER for bestilling.

*Informasjon om den globale bønnedagen på norsk på vår nettside.

*Info og inspirasjon i bladet Forbederen.

*Mulig besøk for å orientere og inspirere angående Global Bønnedag.
 (Info om Global Bønnedag er hentet fra www.globaldayofprayer.com/history.html) 

Blir dere med i pinsen 2016?

 

Skrevet av: arne 2008-08-14 12:42:00
Skriv ut
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Tro Gud for store ting

Tro Gud for store ting

Hvor stor er din Gud? Hvorfor ikke strekke din forventning forbi omstendigheter og skuffelser?

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)