Bønnetjenesten for Norge > > GLOBAL BØNNEDAG OGSÅ I NORGE
GLOBAL BØNNEDAG OGSÅ I NORGE

GLOBAL BØNNEDAG OGSÅ I NORGE

Vi forbereder oss til 15. mai i 2016.

”Blås i basun på Sion! Lys ut en hellig faste! Rop ut en høytidssamling! Samle folket… Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får herske over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?”  Joel 2:15-17

Global Bønnedag er et fenomen som startet i år 2000 med at Gud gav forretningsmannen Graham Power en visjon basert på 2. Krøn. 7:14. Visjonen handlet om å samle kristne i Cape town og Sør-Afrika, til en dag med omvendelse og bønn. 
 
I mai 2001 var ca. 45000 kristne samlet til bønn og omvendelse på Newlands Rugby Stadium i Cape Town. Ettervirkningene av intens bønn kunne merkes lenge etterpå. Det var vitnesbyrdene og frukten av hva Gud gjorde denne dagen som spredte visjonen til resten av Afrika. Etter 3 år var alle land i Afrika involvert i "Dagen for omvendelse og bønn for Afrika". Samme året (2004) ble det i Malaysia holdt et møte holdt i Det Internasjonale Bønnerådet. Der ble utfordringen gitt videre til resten av verden om å delta i en Global Bønnedag. 
 
Visjonen har siden spredt seg og har hatt sterk vekst. I 2009 var det første gang i historien at alle land i verden deltok i markeringen. Global Bønnedag er blitt den største manifestasjonen av bønn og omvendelse vi har sett noensinne. Mange millioner er med på å be, og nå går utfordringen ut til Norge.

I 2008 hadde Flekkerøya den første store markering av Global Day of Prayer i Norge. Markeringen hadde stor oppslutning (mellom 1000-1200 personer iflg. arrangørene) og folk kom fra ulike steder i landet. De opprettet nettstedet www.globalbonnedag.no, der de informerte om arrangementet i 2008. BFN har nå fått overta dette domenet.

Sandefjord har også vært en foregangsby når det gjelder å satse på Global Bønnedag her i landet. I år (2010) gikk 14 menigheter sammen om å feire pinsen på en spesiell måte. I forkant av pinsen ba man på skift dag og natt 24/10. De bygget "pinsens hus" midt på byens torg og løftet opp Jesus på ulike samlinger. Det ble også sendt informasjon om pinsen og Den Hellige Ånd til husstandene i området.

Rundt om i landet har det også vært et knippe med andre menigheter og bønnegrupper som har deltatt i bønnemobiliseringen.

Potensialet for Global Bønnedag i Norge er stort. I Danmark tok det noen år for å bygge opp en solid markering, derfor arbeider vi også langsiktig i Norge for at visjonen skal spres, grunnfestes og vokse.

Global Bønnedag støttes av: NASJONALT BØNNERÅD.

Dette er en fantastisk mulighet til å:

·         Få et større perspektiv på sitt arbeid.

·         Se at Gud reiser opp sin hær i denne siste tiden.

·         Se og oppleve oppmuntrende nyheter om hva Gud gjør rundt om i verden.

·         Komme dypere i bønn.

·         Se en forandring i Norge og videre utover. 

Finn mer info på den internasjonale nettsiden:

www.globaldayofprayer.com.

Og den nasjonale siden:

www.globalbonnedag.no 

Etter å ha sett litt hva det dreier som, kan dere se om dere vil:

1.    Stille dere bak Global Bønnedag i Norge.

2.    Markere Global Bønnedag.

Registrer din menighet, organisasjon, gruppe ved å gå inn på www.globalbonnedag.no.

Bønnetjenesten for Norge tilbyr:
*Flott 10-dagers bønneguide på norsk som leder opp til den Globale Bønnedagen. Trykk HER for bestilling.

*Informasjon om den globale bønnedagen på norsk på vår nettside.

*Info og inspirasjon i bladet Forbederen.

*Mulig besøk for å orientere og inspirere angående Global Bønnedag.
 (Info om Global Bønnedag er hentet fra www.globaldayofprayer.com/history.html) 

Blir dere med i pinsen 2016?

 

Skrevet av: arne 2008-08-14 12:42:00
Skriv ut
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Fornyelse i Ordet

Fornyelse i Ordet

La Den Hellige Ånd gi deg en frisk åpenbaring av Jesu skjønnhet i dag.

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)