Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Vekkelse er Guds time og Satans anledning
Vekkelse er Guds time og Satans anledning

Vekkelse er Guds time og Satans anledning

Overskriften er et sitat etter Evan Roberts som var det redskapet Gud brukte i den store vekkelsen i Wales i forrige århundre. Hvorfor sa han dette?Vekkelse, Guds time

Vekkelse er et ord som vekker forskjellige assosiasjoner. For noen er det en sovepute som gjør at man legger seg ned og venter på vekkelsen og hele tiden skyver den foran seg. I ventetiden gjør man ingenting og overgir seg til sløvhet. For disse er ordet bare et luftslott uten reelt innhold. Man tror at det kommer av seg selv og at det derfor er bare å vente, og i verste fall er det galt å gjøre noe som helst mens man venter, for da kommer man i veien for Gud. Det er mange tankebygninger som stenger for det gjennombruddet som vi kaller vekkelse. Derfor trenges det kanskje litt undervisning om hva det er og hvordan man kommer dit.
For de som har et realistisk syn på vekkelse, er det noe man streber etter og forventer skal komme snart. Det blir noe man lever i hele tiden og samtidig arbeider for fullt for at mennesker skal bli frelst og få møte Jesus. Det blir ikke et enten eller, men både og. En glad forventning til Gud som er full av nåde og som virker gjennom oss selv om det ikke er noen vekkelse. Man vet at vekkelsen vil utføre det man lengter etter: At store skarer skal komme til Gud og bli frelst. Det er nemlig dette historien forteller oss om begrepet vekkelse.

Forberedelse

Dette ordet vekker også forskjellige assosiasjoner. Kommer ikke vekkelsen plutselig og uten noen form for forberedelse? Er ikke vekkelsen Guds måte å overrumple oss på? Er det ikke en fare å snakke om forberedelse? Man kan komme inn i en evig rundgang rundt stadige forberedelser uten å komme i mål.
Historien viser og Guds ord lærer oss at forut for ethvert inngrep fra Gud foregår det en eller annen form for forberedelse. Bønn og innvielse er selve basisen. Dernest har radikal forkynnelse av Guds ord ofte vært en forløper. Vekkelsen i Wales var et resultat av begge deler. Først en enorm bønneinnsats som dro med seg så mye folk til bønnemøtene at folk sto i lange køer for å komme inn i lokalene under bønnemøtene.
Hos de store megamenighetene både i Europa og andre steder i verden, er bønn og klar forkynnelse av Guds ord nøkkelelementer i veksten. Dette gjelder enten det er hos Sunday Adelaia i Ukraina, hos David Yongi Sho i Seoul, eller i Hillsong Australia. Folket blir grepet av Gud og Åndens kraft virker sterkt på grunn av mye bønn og en klar overgivelse til Gud.
I Bibelen finner vi Johannes som ropte ut at han var en røst av en som ropte: ”Rydd vei for Herren, og gjør hans stier rette”. Det var forberedelsen til Jesu komme. I GT finner vi Moses som forberedte Israel på å gå ut av Egypt. Likeledes ser vi at Josva forberedte folket på å gå inn i landet da han sa: ”Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.”
Gud selv vet når hans folk er rede til å ta i mot vekkelsen. Det er ikke opp til oss å gå med et slags fullkommenhetsmål for å se om vi er rede. Vårt ansvar er å se til at de riktige tingene blir gjort. Jo mer folket er forberedt og overgitt til Gud gjennom ordet, bønnen og til helliggjørelse ved Ånden, jo lenger vil vekkelsen vare og dypere vil den gå. Den vil også favne bredere og berøre hele byer og store samfunn. Transformasjon er blitt et nytt moteord som egentlig er identisk med ordet vekkelse. Bare med den forskjell at vekkelsen griper enda dypere inn i selve samfunnsstrukturen. Man regner med at så mye som 500 byer og steder i verden har gjennomgått denne forvandlingen. Men dette har ikke bare kommet dalende ned helt plutselig. Den samme forberedelsen har funnet sted også på disse stedene. Gud handler fremdeles etter sine egne prinsipper og ikke etter våre. Han er heller ingen uberegnelig Gud, slik de fleste religioner fremstiller sine guder. Hvorfor ikke ta dette på alvor og justere våre liv og vår tjeneste for Gud etter det.


Satans anledning

Dette er det vanskeligste å skrive om da det butter med vår naturlige tankegang. Vi tror vekkelse er automatikk og at den åndskraften som da slipper løs, ordner alt. Dette er ikke sant! Både Ordet og historien viser noe annet.
Paulus sier til Efeserne at de skal ta på Guds fulle rustning nettopp fordi vi har kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Og den er ikke å spøke med. Den er ledet av selveste erkefienden til Gud, Djevelen. Og han er et intelligent vesen. Han bruker knep for å avlede vår oppmerksomhet. Og han har et helt arsenal å ta av. Det meste går på etterligninger av det ekte, mens mye går på ren kjødelighet og vilje til egenmarkering.
I startfasen av Pinsevekkelsen skjedde store utglidninger som kunne vært unngått dersom man hadde vært forberedt på hva som kunne komme til å skje. Men fordi denne vekkelsen var ny og alle var ukjent med dens ytringsformer, fikk avviket sterkt feste. Åndens manifestasjoner ble etterlignet med hyl og skrik og masse spetakkel som skremte mange bort fra menigheten. Etter hvert har dette roet seg og en mer sunn vekkelse har tatt form.
Liardon har skrevet en bok som heter ”Guds genraler”. Den inneholder historien til mange av de som stor i sterke vekkelser men som falt. Det fatale i disse ledernes liv var at de ikke forsto hvor fienden befant seg og dermed ikke hadde mulighet for å beskytte seg når angrepene kom. De var et lett bytte for Satan fordi det var store huller i deres kunnskap og erfaring med Gud.

Når det i dag snakkes så pass mye om vekkelse, og at Norge vil bli det landet som Gud skal bruke til å vekke Europa, er det livsviktig at vi formidler de prinsippene Gud virker gjennom. Både med hensyn til hva som fører tilvekkelse og hva som beskytter vekkelsen når den kommer.
Men vi må heller ikke tro at det som kommer vil være uten noen form for vasnekligheter.
Skrevet av: arne 2008-08-16 20:42:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Fornyelse i Ordet

Fornyelse i Ordet

La Den Hellige Ånd gi deg en frisk åpenbaring av Jesu skjønnhet i dag.

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)