Bønnetjenesten for Norge > Profetier > Romerriket og EU

Romerriket og EU

Vi lever virkelig i høyprofetiske tider, hvor de profetiske forutsigelsene for både Israel og nasjonene går i sin bokstavelige oppfyllelse rett foran våre øyne.Av Bjørn Olav Hansen
For de som leser sin Bibel, burde det ikke komme som en overraskelse at det nå snakkes om en Middelhavsunion. Men det burde få oss til å våkne! 13. juli i år kom ledere for over 40 nasjoner, som representerer over 750 millioner mennesker, sammen i Paris for å drøfte en union for middelhavslandene og EU. Dette er en fortsettelse av EUs Barcelona-prosess fra 1995.
Bibelen sier at Romerriket en dag skal gjenoppstå og danne en plattform for Antikrist, og en union rundt Middelhavet minner unektelig mye om det gamle Romerriket.
Det siste verdensriket før Jesus kommer igjen, kalles blant annet for Dyret, og bygger på og har tatt opp i seg alle de syv tidligere verdensrikers kulturer og sivilisasjoner. Vi leser om dette i både Daniels bok og i Åpenbaringsboken. I Åp 13,1-4 leser vi:
"Så sto jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde det et bespottelig navn. Dyret jeg så var som en leopard. Føttene hans var som føttene på en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen ga ham sin kraft, sin trone og stor makt. Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret. Så tilba de dragen som ga makt til dyret. Og de tilba dyret og sa: Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham?"
Dyret har munn som en løve, og Løven er i følge Dan 7, Det babylonske verdensriket. Vi leser vider at Dyret har føtter som en Bjørn, og Bjørnen er i følge Dan 7, Det greske verdensriket. I følge Åp 17,11 eksisterte dette Dyret også tidligere som et av de syv historiske verdensrikene, men så forsvant det og opphørte å eksistere. Bibelen sier det slik: "Dyret som var og ikke er mer." Men her - i Åp 13 kommer Dyret på banen igjen, og nå som det siste verdensriket før Jesus kommer igjen, og dette riket kan bare være Romerriket som gjenoppstår som et 10 maktsforbund. "
"Dyret som var og ikke er, det er selv det åttende, og også en av de sju, farer bort til undergang." (Åp 17,11)
Daniels bok sier det samme som Åpenbaringsboken. Begge disse profetiske bøkene sier at Romerriket skal eksistere som det siste verdensriket før Jesus kommer igjen.
Romerriket som en gang eksisterte på jorden i historisk tid, skal gjenoppstå som et handelsmarked rundt Middelhavet, og da eksistere som et 10 statsforbund. Dette ser vi av Åpenbaringsboken som taler om Dyrets 10 horn som har kroner på, noe som viser at disse er i regjeringsposisjon. Vi ser det også av Åp 13,3-4 som viser at Romerriket var, forsvant og gjenoppstår. Dette er symbolisert ved at ett av Dyrets hoder får et banesår, men det dødelige såret blir legt, noe en hel verden forundrer seg over. Legg også merke til at folk begynner å tilbe Draken fordi han hadde gitt Dyret makt. Det nye Romerrike vil være et rike med satandyrkelse og okkultisme, noe vi ser skje gjennom fremveksten av New Age.

Fra 1992 vil EU, som bygger på Romatraktaten av 1957, være å regnes som Europas forente stater. Det har vært min personlige overbevisning at EU er forløperen for at Dyret (Romerriket) skal gjenoppstå. 10 statsforbundet som Frankrikes president, Nicolas Sarkozy nå er drivkraften bak, vil mest sannsynlig ligge innenfor det området som hovedsakelig var dominert av fem stater i Vest-Romerriket og fem stater i Øst-Romerriket. Det ville ikke forundre meg om vi snart hører at hovedsetet for dette veldige handelsmarkedet skal flyttes fra Brussel til Rom, som vil ligge mer i sentrum av Dyrets Rike.
Skrevet av: arne 2008-09-24 14:40:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Profetier

Romerriket og EU

Vi lever virkelig i høyprofetiske tider, hvor de profetiske forutsigelsene for både Israel og nasjonene går i sin bokstavelige oppfyllelse rett foran våre øyne.

Profeti av 90 år gammel dame fra Valdres

Denne profetien ble gitt til Emanuel Minos i 1968. Han sier selv at han ikke trodde på denne profetien den gangen, men nå har den gått i oppfyllelse.

Profeti av Wigglesworth

-jag var så uppfylld av denna profetia så jag skriver ner den till dig.

Booths profeti om endetiden

”I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete”.
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Fornyelse i Ordet

Fornyelse i Ordet

La Den Hellige Ånd gi deg en frisk åpenbaring av Jesu skjønnhet i dag.

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)