Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Hvorfor bønn og evangelisering sammen
Hvorfor bønn og evangelisering sammen

Hvorfor bønn og evangelisering sammen

Hvorfor koble bønn og evangelisering sammen. Er ikke en av delene nok?


Disiplene startet utbredelsen av evangeliet med å be sammen. De ba når de ble truet til å tie og de ba Gud gi dem frimodighet til å forkynne umiddelbart etter at de hadde blitt nektet og truet til å la det være. De gikk av gammel vane til templet hver dag for å be og de samlet seg til bønn og faste for å høre fra Gud.
Hele beretningen om det de første apostlene gjorde og lærte er gjennomsyret av bønn og forkynnelse av evangeliet. De visste at Guds kall var veldig klart: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler…” Dette var Jesu siste ord før han forlot denne verden. Han etterlot seg et legeme som skulle fullføre den oppgaven han selv hadde kommet for å legge grunnlaget for. Dette legemet er menigheten.

”Komme ditt rike, og skje din vilje…” er de to første bønnene i ”Fadervår”. Hvorfor? Fordi det er dette alt dreier seg om! Guds rike er et evig rike som aldri skal forgå, og Jesus proklamerte Guds rike veldig tydelig. Han sa: Mitt rike er ikke av denne verden.

Ronda Hughey sier:
Det foregår et spennende arbeide ut over hele jorden mellom bønnebevegelsene og misjonsorganisasjonene. Herren ønsker at vi skal forbinde den vertikale del av bønnetjenesten for Guds trone med den horisontale dimensjon med å betjene mennesker.
Hun forteller at House of prayer i Cansas City, som har rundt 400 forbedere, ber 24 timer i døgnet året rundt. Deres mål er å fylle byer og land med Guds herlighet. De har utvidet tjenesten til å omfatte evangelisasjon, profetisk tjeneste og betjening av de fattige og svake.
Ved en anledning fikk de stå sammen med Promise Keepers i en evangeliseringsaksjon hvor de fikk se store resultater av å koble bønn og evangelisering sammen. Mer enn 4000 svarte positivt på frelsesinnbydelsen. De kunne se hvordan Guds herlighet bredte seg ut over stadion der de hadde møtene.
Hun sier videre; Fordi vi har mistet vår desperasjon har de levende ofrene krabbet ned av alteret. Altrene er tomme og vi står på sidelinjen og bønnfaller Gud om å sende vekkelse. Jeg tror Gud venter på at ofrene skal krype tilbake på alteret igjen før har gjør noe. Hva skal han ellers fortære med sin ild? Vi kan ikike utelukke denne prosessen. Gud sender ikke vekkelse som et konsept, en metode eller en aktivitet som er løsrevet fra menigheten. Vi er det levende offer han fortærer med sin ild og sitt brennende nærvær. Åndelige strategier fører ikke til vekkelse. Den kommer når Gud sender sin ild ned over levende ofre.

Apostlenes Gjerninger
Før pinsedagen, da Den hellige Ånd falt og løftet om kraft ble oppfylt, finner vi apostlene i bønn på ”Øvresalen”. De holdt sammen og var utholdende i bønnen. De gikk ikke rundt og bare ventet på at noe skulle skje. At den store vekkelsen skulle komme. De ba og søkte Gud. De kjente befalingen Jesus hadde gitt dem om å gå ut i hele verden og forkynne budskapet. Dette var en overveldende og umulig oppgave sett i forhold til deres utrustning. Denne bevisstheten førte dem inn i bønn. De hadde fått oppdraget å evangelisere hele verden, og det naturligste av alt var å gå i bønn om løftets oppfyllelse. Dette forberedte dem på å ta i mot Ånden. Uten bønn ville de utsatt løftets oppfyllelse. De ville bare blitt sjokkert over Åndens manifestasjoner og kanskje stengt ham ute? Etter bønn og ydmykelse under Guds veldige hånd var de beredt til å ta i mot. Uten dette ville all evangelieforkynnelse blitt fiasko. Bønn må alltid følge forkynnelsen.
Videre utover i beretningene ser vi hvordan bønn utgjør en sentral del av tjenesten. Når apostlene blir nektet å forkynne Jesu navn søker de sammen med de andre og ber så stedet de er på skjelver under deres bønner. Ikke rart det var konstant gjennombrudd.
Før Paulus sendes ut som den første misjonær, er menigheten i Antiokia sammen i bønn og faste. Under bønnen taler Ånden og ber dem ta ut Saulus, som han het den gangen, og Silas til tjeneste. Tenk om vi hadde vært i bønn før vi setter i gang planer og tiltak. Da hadde Ånden fått en sjanse til å lede oss.
Da matutdelingen holdt på å ta overhånd, valgte de å trekke seg fra denne oppgaven og overgi den til andre. Årsaken var at bønnene og ordets tjeneste ble forstyrret. Bønnen og ordet hørte sammen. Uløselig knyttet til oppgaven!

Paulus
Kol 4:3 - Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens skyld jeg er i lenker.
Første prioritet for Paulus, på tross av lenker var at han måtte få en åpen dør for ordet. Hva hadde vi bedt om?

I Sverige
Der har to tjenester slått seg sammen: ….
Det går en bølge av enhet mellom bønnetjenesten, evangelisttjenesten og profettjenesten i dag.

Skrevet av: arne 2008-10-13 15:49:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Gud hører

Gud hører

1. Joh. 5:14
"Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss."

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)