Bønnetjenesten for Norge > Nyheter > Trossteg, nytt evangeliseringsmagasin
Trossteg, nytt evangeliseringsmagasin

Trossteg, nytt evangeliseringsmagasin

Fordommer og uvitenhet har ført det norske folk bort fra Gud. Det er vårt ansvar å fylle Norge på nytt med sann kunnskap om Jesus Kristus som frelser og herre.


Av Arne Borgersen
Hvordan skal vi kristne forholde oss til fordommene folk flest fores med i forhold til troen? Kristne beskyldes for å være sneversynte, intolerante og ensidig opptatt med å fordømme og drepe all glede.
I debatten om ny ekteskapslov og om homofile skal ha vigslede stillinger i kirken har vi blitt stemplet som diskriminerende og svartsynte. Vi vet jo at dette ikke er sant, men hvordan formidle det på en troverdig måte, slik at ingen skal gå fortapt på grunn av disse løgnene.
Har vi ikke også et ansvar med å forebygge disse fordommene og utslette dem gjennom å formidle sannheten? Det er bare lyset som kan ta bort mørket!

Kunnskap om sannheten er nødvendig

”Hvordan kan de tro om de ikke har hørt”, sier Paulus. Vi kan ikke si at folk er negative til Jesus når de aldri har fått sann kunnskap om Ham. ”Ordet om korset” er det eneste som kan skape lengsel etter og behov for frelse. Den Hellige Ånd arbeider gjennom Ordet, og derfor må det forkynnes. Vi kan ikke bare sitte og se på hvordan folk fores med fordommer som holder dem borte fra Gud. Det er vi som er frelst som har ansvaret med å formidle sannheten videre.

Bønn og evangelisering

Å be om vekkelse, omvendelser og fornyelse av Guds menighet er både riktig og nødvendig.
Vi trenger virkelig at Gud forbarmer seg over oss og at hans Ånd kan hvile over Norge så store skarer blir påvirket og omvender seg. Men vi kan ikke slå oss til ro med en ”vente og se” holdning. Spørsmålet er om bønn alene kan føre til målet? Må ikke folk også få vite noe om hvorfor og hvordan bli frelst? Viser ikke historien oss også at evangelisk forkynnelse har gått hånd i hånd med bønn der det har brutt ut vekkelse. Det var først når apostlene gikk ut og forkynte evangeliet om Jesus så alle hørte det at de 3000 ble frelst. Men det som skjedde da var grundig forberedt i bønn og mottagelse av Åndens kraft. Bønn og forkynnelse gikk hånd i hånd! Vekkelsen i Wales, som er en av de mest kjente i nyere historie, viser samme prinsipp. ”Mangsvekkelsen” i Oslo, Pinsevekkelsen og andre vekkelser i nyere tid viser det samme. Det ble forberedt i bønn og fikk gjennomslag når budskapet ble forkynt. Wynne Louis fra London sier det samme. Han bygget opp en menighet fra noen få til 5000 i dag.

Hvorfor et evangeliseringsblad?

Når det gjelder evangelisering finnes det mange meninger om hvordan dette bør gjøres. I stedet for å se fordelen i kompleksiteten, setter man forskjellige modeller opp mot hverandre. Relasjonsbygging settes opp mot kampanjer, radikal forkynnelse settes opp mot den milde og forsiktige tilnærmingen. Masseevangelisering settes opp mot ”en for en”. Dette er ikke nødvendig. La oss helle si: ”Ja takk, begge deler”! Alt dette kompletterer hverandre. Det ene forsterker det andre. Kampanjer synliggjør vårt budskap for mange og setter dagsorden i samtaler rundt lunsjbordet på arbeidsplassen. Det blir lettere å pleie de nære relasjonene når man i samtalene kan ta utgangspunkt i noe som er sagt offentlig.
Og nettopp her ligger fordelen med et evangeliseringsorgan. Når naboen har lest det, er det enkelt å sette i gang en samtale med utgangspunkt i noe som har stått i bladet.
Et blad kommer også lettere inn alle steder. Ved å legge det i postkasser eller levere det til de man pleier kontakt med over tid, kommer budskapet i direkte berøring med de som trenger det. Svært få sitter og leter etter dette på internett eller andre steder. Får man det i hånden, tvinges man til å ta stilling til det.

Det må gjøres nå

Tiden kommer da vi også i Norge vil bli nektet å forkynne i det offentlige rom. Og den er antagelig ikke langt unna. Evangelister som bruker gater og torv til på en eller annen måte å nå folk med evangeliet opplever at det begynner å bli vanskelig å få tillatelse fordi  man ikke vil ha politikk og kristendom på offentlige steder. Derfor haster det med å nå ut! Det haster også med å finne en form for evangelisering som kan benyttes uansett hvordan forholdene vil se ut etter hvert. Et blad, i kombinasjon med personlig samtale, vil kanskje være den mest effektive formen når andre muligheter stenges.

Arne Borgersen
Skrevet av: arne 2008-10-15 12:20:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Nyheter

Nasjonal Bønnekonferanse 2013

Ungdom i Oppdrag og Nasjonalt Bønneråd inviterer til Nasjonal Bønnekonferanse fra 22.-24. februar.

Fristen er på mandag

SISTE SJANSE: Hvis dere skal få sikret dere Bønneguider til Global Bønnedag må dere være raskt ute. Fristen er allerede 9. mai (innen kl. 14.30) for bestilling av heftene.

Besøk på Kanal 10

Førstkommende fredag (29. april) blir det besøk fra BfN på bønneprogrammet Bønn i natten, for å informere om Global Bønnedag. Programmet begynner klokken 22.00 og varer til over midnatt.

Plutselig åpner det seg en dør

Intervju med Per Arne Drivdal, initiativtaker til satsingen på Global Day of Prayer/ Global Bønnedag i Sandefjord.
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Fornyelse i Ordet

Fornyelse i Ordet

La Den Hellige Ånd gi deg en frisk åpenbaring av Jesu skjønnhet i dag.

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)