Be og arbeid

Be og arbeid

Jesus sier: Be, let og bank på! Alt på en gang? Ja, jeg tror at noe av svaret på hvorfor vi ikke får bønnesvar, er at vi ikke handler når det er naturlig.

Matt. 7,7-8
 I enkelte tilfeller kaller Gud noen til utelukkende å stå i bønn uten å involvere seg i praktiske handlinger, men det er ikke det vanlige. Likesom toget trenger to skinner for å komme frem, robåten to årer og flyet to vinger, trenger også våre bønner å følges av handlinger.
I forfølgelse
Da disiplene ble nektet å forkynne evangeliet, gikk de til sine egne og ba om forbønn, men satte seg ikke ned og ventet til noe overnaturlig skjedde. De gikk ut og fortsatte å forkynne, og det skjedde med stor frimodighet samtidig som Gud gjorde under og tegn. Troen som bønnen er avhengig av, forløses i det øyeblikk vi er villige til å bevege oss ut av komfortsonen og handle på Guds løfter.
I problemer
Da Jesus hadde bedt for brødene og fiskene ute i ødemarken, sto han ikke og ventet til det kom dalende brød ned fra Himmelen, men satte disiplene til å dele ut av det lille de hadde. Hver gang en brødbit eller et stykke fisk ble delt ut, lå det et nytt stykke i kurven. Det vokste ikke opp et berg av mat før de begynte utdelingen. Det ville de ikke klart å håndtere. Da ville også troen vært overflødig. De visste at Jesus hadde bedt, og de adlød alltid Jesu ordre. Dermed fikk bønnen virke sammen med handlingen deres.
Bønn og evangelisering
Etter at Peter og de andre disiplene hadde bedt på Øvresalen og blitt fylt av Ånden, sto Peter fram og talte et radikalt budskap. Han var rede til å handle på det han hadde bedt om, og resultatene lot ikke vente på seg. 3000 ble frelst og evangeliet fikk et brakgjennombrudd. Siden den gang har det brutt igjennom gang på gang gjennom hele verdenshistorien.
Misforståelsen
Leter vi og banker på samtidig som vi ber? Det står faktisk at vi skal gjøre det. I stedet leker vi blindebukk og holder for øynene og tror at bønnesvaret er avhengig av at vi ikke handler.
Det går an å lete etter veier å gå for å påvirke naboen til å ta i mot Jesus. Vi kan banke på dører som er lukket for evangeliet og tro at Gud skal åpne dem. Hvorfor tror vi at det mer umulig å komme til i radio og TV i Norge? Hvorfor tror vi at vi må godta å bli stengt ute fra alle arenaer der vi kan nå massene med Ordet? Hvorfor har vi sluttet å banke på?
Men handlingen må aldri komme foran bønnen, og må heller ikke gjøres til min måte å oppnå bønnesvar på. Det går an å falle i begge grøfter. Her trenger vi visdom.

Lær av heltene
Nehemias – Neh.1,1-4 og 11
Nyheter førte til faste, bønn og siden handling. Faren er apati når vi får sterk motstand.
La tilstanden føre til bønn og handling og ikke fortvilelse. Vær villig til å være bønnesvaret når du ber.
2,1-5 – Bønnen førte til handling. Det var selve saken som drev ham, ikke en ide om at der er fint å be.
4,16 – Halvparten arbeidet og de andre forsvarte arbeiderne. Bilde på forholdet mellom forkynnere og forbedere. Ikke BARE arbeid, ikke BARE bønn!

Jesajas – Jes. 58,6-14
Handling forebygger usunnhet. En aktiv holdning til de man ber for er viktig. Ikke gi seg over til klaging! Da hindres bønnene. Kontakt mellom forkynnere og forbedere er helt nødvendig.
”Den faste jeg har behag i.” En faste som var kombinert med handlinger. Gi de fattige brød, hjelpe de som er i vanskeligheter. Gi fra seg det man selv har lyst på. ”Da skal du påkalle og Gud skal svare”. Det ene betinges av det andre. Bønnesvaret betinges av at man er villig til å gjøre det man ber om, og at man er villig til å anvende tid i bønn og faste for å underbygge det man har tenkt å gjøre.

Bønn om menneskers frelse
Herren forventer at vi tror det han har sagt: ”Hvordan kan noen tro om han ikke får høre? Skal vi bare be eller bare evangelisere? Nei! Begge deler! Etter å ha bedt til Ånden falt på pinsedag gikk de ut og forkynte. De adlød Jesu ordre! Det løste ut et skred av bønnesvar. La oss gjøre det samme!
Skrevet av: arne 2008-10-31 20:23:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Guds nåde

Guds nåde

"Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." Rom. 3:24

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)