Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Bønn framfor alt
Bønn framfor alt

Bønn framfor alt

- Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker,

1.Tim 2:1f

 1 Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker,

 2 for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.

 

Hvorfor sier Paulus dette? Når han sier ”framfor alt” er det en sterk oppfordring! Alt annet er mindre viktig enn å be! Hvorfor? Kan det være riktig at man skal prioritere alt i livet lavere enn bønnen? Hvis det er slik, må bønnen ha en vital plass i det åndelige livet.

Hvis vi ser på de personenes liv i Bibelen som hadde betydning for sin samtid, ser vi at de levde etter dette prinsippet. Hvis vi begynner med mesteren selv, Jesus Kristus, finner vi ham i ørkenen i bønn og faste før han starter sin tjeneste. Der ble han fristet og satt på prøve om han ville være sin far undergitt. At han var der i bønn viser at han allerede før fristelsen var Gud undergitt. Bønn er et uttrykk for underkastelse.

Disiplene startet også med å være i bønn for de ble fylt med Den hellige Ånd. Når Ånden kom var de forberedt til å ta i mot! Bønn fører meg inn i en stilling av mottagelighet. Sinnet åpnes for den åndelige verden og Gud inviteres inn i mitt liv. Derfor er bønnen avgjørende for å kunne motta åndens gaver.

Josva var hele tiden i sammenkomstens telt før han gikk inn i tjenesten. Der ble han utdannet og formet til den tjenesten han skulle gå inn i. Der lærte han å kjenne Gud. Noer han skulle få bruk for i de situasjonene han skulle komme opp i. Han hadde en grunnleggende tillit til Gud som gjorde at han ikke vek av veien når motstanden kom.

Daniel gikk i bønn når han så at Israel skulle få tilbake landet sitt. Han begynte med å bekjenne folkets synder. Deretter påkalte han Gud for hjelp og nåde! Etter tre uker fikk han englebesøk og beskjed at det hadde vært en kamp i himmelrommet før engelen kunne komme igjennom til ham. Mens den kampen pågikk, ba Daniel i tre uker. Det er rimelig å tro at hans bønner hadde betydning for utfallet av kampen. Åndskamp kan bare vinnes med ånd!

”Ikke ved hær, og ikke ved makt, men ved min ånd sier Herren”. ”Her duger ikke menneskers makt” er et annet utsagn i GT. ”Uten meg kan dere intet gjøre” sa Jesus! Nettopp her ligger hemmeligheten til at bønn må være førsteprioritet i alt menighetsarbeid.

Skrevet av: arne 2009-06-15 18:26:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Mitt ledeord

Mitt ledeord

Josva 21:45
"Ikke ett ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen."

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)