Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Revitalisering (4)

Revitalisering (4)

Oppbygging av team

KONSEPTET

Oppbygging av team

Ef 4:11-14
 11 Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, 13 inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, 14 for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.

I den første tiden av kristenheten arbeidet man i team. Paulus arbeidet ikke alene, men sammen med Apollos, Priska og Akvilas, Timoteus, Titus, Demas, Filemon, Johannes og mange flere. Til sammen hadde de alle tjenestegavene som er beskrevet i brevet til Efeserne. De oppholdt seg gjerne over lengre tid på de stedene de besøkte, og hvor de hadde grunnlagt menigheter. I dette lå det en enorm styrke med tanke på alle oppgaver som må løses i en menighet. De var aldri alene med sine problemer, men sto sammen i bønn og enhet i troen.

Først av alt må vi finne frem til ett eller flere team som kan arbeide sammen og har en bredde i tjenestegaver som til sammen utgjør alle eller de fleste av gavene som er beskrevet i Efeserbrevet. Vi skal ikke grunnlegge nye menigheter, men ta eksisterende menigheter gjennom en prosess. Til dette vil det nok være en fordel å få på plass alle de fem gavene i teamet.

En apostelgave har alle embetene i seg og vil ha bærekraft i seg til å starte en gjenopprettingsprosess i ødelagte menigheter som ligger helt nede.

Profetgaven vil være nødvendig for å oppmuntre og sette mot i menigheten under revitaliseringsprosessen.

Evangelisten vil kunne ta menigheten med inn i en fornyelse av evangeliseringen på stedet.

Hyrden må selvsagt være på stedet og kan ikke være del av et mobilt team.

Læreren må komme inn så snart som mulig for å gjenopprette ”Bønnens og ordets tjeneste”.

Dette teamet må ha tillit i for eksempel Pinsebevegelsen. Et nært samarbeid med Pinsebevegelsens Lederråd vil være en fordel og kanskje en forutsetning for å skape trygghet overfor menighetene som ønsker hjelp, selv om arbeidet blir tverrkrikelig.

I første rekke må teamene hentes i blant de som allerede er i gang med en tjeneste som har legimitet og har bevist sin troverdighet. Dernest bør man hente inn nye forkynnere som kan trenes opp. Dette kommer vi tilbake til senere.

Teamene må samarbeide ut fra en felles forståelse av den enkelte menighets behov, noe som vil variere fra sted til sted.

Hvert team må være bevisst på hvem som har hvilke tjenestegaver slik at oppgavene fordeles riktig, og hvert team bør ha en teamleder som delegerer oppgavene.

Teammedlemmene bør ha mye kontakt med hverandre for å drøfte fremdriften av prosessene. De bør ha mye tid til å be og samtale sammen. Det er viktig å søke Gud hele tiden for visdom og ledelse.

 

Opplæring av nye / unge forkynnere

2.Tim.2,2

I tilknytning til revitaliseringsarbeidet må vi tenke på å knytte til oss unge mennesker med et kall for heltidstjeneste. Dette var prioritert for mange år tilbake, men har blitt mer eller mindre borte. Vi må tenke på å utdanne unge forkynnere som får del i de grunnleggende sannhetene som skal løfte menigheten ut av apatien.

Disse kan plasseres ut i menigheter som vi allerede betjener. Her kan de praktisere samtidig som de står i tett forbindelse med det teamet som har ansvar for den menigheten de til enhver tid befinner seg i.

Kanskje det også vil være behov for en evangelistskole. Har kan man samarbeide med allerede eksisterende tiltak. Håkon Fagervik, forskjellige bibelskoler og kortere kurs i inn og utland kan være aktuelle. Vi trenger ikke bygge noe slikt selv.

Teamet vil også stå i kontakt med andre tjenester som kan være til hjelp, og som man føler naturlig å samarbeide med.

Skrevet av: arne 2009-08-03 14:50:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Fornyelse i Ordet

Fornyelse i Ordet

La Den Hellige Ånd gi deg en frisk åpenbaring av Jesu skjønnhet i dag.

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)