Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Utfordrende bønnestrategi
Utfordrende bønnestrategi

Utfordrende bønnestrategi

Motto: "Ikke som jeg vil, men som Du vil."

Norsk kristenhet før og etter 22 juli 2011.
 
Denne datoen vil for all framtid merke Norge. Nye perspektiver vil dukke opp for både troende og ikke – troende. Det er tid for å våkne og ta Jesu ord på alvor. Lenge nok har vi slumret i vår egen lille verden og levd etter våre egne lyster og behov. Nå vil Gud selv ha mer plass i våre liv, og dette er eneste sjansen Norge har for å fornyes til en nasjon som tar Gud på alvor.

DET ER KRISTENHETEN SOM HAR ANSVARET
En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, og et lys som settes i staken lyser for hele huset.
Norge ligger i mørke fordi den gjenfødte del av folket lever for seg selv og gjemmer seg bak lukkede dører. Gud kaller oss ut av våre trygge gjemmesteder til å stå fram med et hellig og innvidd liv som peker på Jesus Kristus! Et innvidd liv der jeg kommer i annen rekke, og Jesus settes på førsteplass, er nødvendig for at Gud skal høre våre bønner. Det er også nødvendig om vi vil ha mennesker til å tro! Ingen tiltrekkes av våre selvgode og egoistiske liv.

NOEN NØKKELORD FOR EN SLIK STANDARD
Jeg nevner tre ord som kan stå som nøkkelord for en kristen standard. Flere kunne nevnes, men vi skal la disse kjerneordene brenne seg fast i oss og endre våre liv! La Jesu egne ord danne utgangspunkt for disse nøkkelordene:
”Og han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg!” Luk9,23-24
Overgivelse til Gud, til hans kjærlighet, til hans nåde og til hans vilje.
Uselviskhet der min neste har førsteplassen framfor meg selv.
Etterfølgelse av Jesus slik at hans liv demonstreres i mitt liv.

BE DENNE BØNNEN:
Blir du med og ber denne bønnen: ”Herre Jesus Kristus. Jeg ber om tilgivelse for selvopptatthet, egoisme, stolthet og egenrettferdighet. Jeg er villig til å la deg få vise meg hva som ikke er til behag for deg i mitt liv. Jeg er også villig til å la deg gjøre justeringer i min livsstil og i min livsførsel. Jeg har et inderlig ønske om å la deg få førsteplassen i mitt hjerte og i mitt liv. Jeg ber om nåde til å fullføre dette og visdom til å endre meg uten å bli fanatisk. Hjelp meg å bli en EKTE KRISTEN som ligner deg!
Jeg er villig til å forsake ting som kommer mellom meg og deg:
 
Pengekjærhet som gjør at tankene mine hele tiden er fulle av alt jeg har lyst til å kjøpe og som gjør at jeg må jobbe mer og ikke har råd til å ”bringe tienden inn i forrådshuset”. Jeg vil i fra i dag tenke gjennom hvordan jeg kan leve et enklere liv.
 
TV - titting som stjeler både tid og tankekraft og som sløver mitt åndsliv og fyller meg med masse unødige tanker som frister meg til å gjøre gale valg i livet.
 
Vindrikking som egentlig skader både min egen samvittighet og min neste som er svakere enn meg selv. Jeg er villig til å bli totalavholdende slik at dette ikke kommer mellom meg og deg og min neste.
 
Gal bruk av tid og penger. At jeg sløser bort penger på unyttige ting. Penger som kunne vært brukt til å sende ut arbeidere for Guds rike. Syden-reiser som sluker tid, penger og krefter. Jeg er villig til å se kritisk på disse tingene og gjøre endringer.

”Dersom mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde gjerninger – DA SKAL JEG HØRE OG LEGE DERES LAND! AMEN!
 
LA OSS SAMMEN GÅ DENNE VEIEN OG SLIK FØRE NORGE TILBAKE TIL GUD.
Skrevet av: arne 2011-08-06 18:46:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Mitt ledeord

Mitt ledeord

Josva 21:45
"Ikke ett ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen."

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)