Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Det forkynnes mye i Norge - del 1
Det forkynnes mye i Norge - del 1

Det forkynnes mye i Norge - del 1

Men hvorfor blir ikke flere frelst?

Er forkynnelse avleggs? Selvsagt ikke. Guds Ord sier: Gud fant for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap (1 Kor 1:21). Det er med andre ord forkynnelsen som skaper tro.

Hva skal vi forkynne?

Evangeliet om Jesus. Men hva sier vi om ham? Jesus har utført to store oppgaver – og en tredje venter på å bli utført. Så hvilken av disse tre oppgaver er det forkynnelsen i Norge fokuserer på? Jesus som frelser. Det er sentralt, godt og rett. Men likevel er det bare én side av hans gjerning. Mye av forkynnelsen om Jesus som frelser fremstilles som et tilbud. Et tilbud om å få møtt et følt behov. Det kan være behov for mening med livet, dypere personlig tilfredsstillelse, fred, frihet og løsning på personlige problemer osv. Alt dette er vel og bra. Men for mange oppleves det som ett tilbud blant mange andre. Forkynnelsen synes i liten grad å føre til uro, oppgjør, omvendelse og tro. Folk synes i alminnelighet uberørt og uinteressert. Kanskje er det fordi de tenker at sine personlige behov kan de få møtt på annet hold. Beror den bekymringsløse likegyldighet på mangler ved forkynnelsen? Hva med å forkynne også de andre sider av Jesu gjerning?

En siste apell
Åpenbaringsboken forteller at: en engel blir sendt av Gud for å forkynne et evig evangelium for hele menneskeheten rett før denne tidsalders avslutning. Det er den siste appell fra himmelen om å besinne seg før det er for sent. Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene (Åp 14:6,7)! Gud er både skaper og dommer. Det er om Jesus vi leser dette. Han var aktiv med Faderen i skapelsen. Og Jesus sier at Faderen har overgitt hele dommen til Sønnen (Joh 5:22). Hele menneskeheten er omfattet av budskapet fra engelen. Det er særs kortfattet. Det kalles et evig evangelium. Og så har det ikke ett ord om frelse. Men tar man budskapet inn over seg, fører det til at man bøyer seg for Gud og ber om frelse.

En skaper

Troen på Gud som skaper lyder ikke spesielt sterkt og klart i dag. Kort tid etter Darwin, ble hans teorier gjort til forklaringsmodell for livet og mangfoldet i naturen. Naturvitenskaplige lærebøker i skoleverket har slått fast at slik var det det foregikk. Opplest og vedtatt. «I gamledager trodde man på Bibelens skapelsesberetning, men i våre dager vet vi bedre…» Naturviterne slo knock out på teologene. Mange kom i forlegenhet på Bibelens vegne.

 

Tausheten om skapelsen

Man innrømmer kanskje Gud en beskjeden rolle i dannelsen av den første materien. Og så har utviklingen over oseaner av tid ført til det komplekse mangfold vi ser i dag. Denne forlegenheten på Bibelens første kapitler gjør at mange unnlater å la Bibelen komme til orde på dette området. Men det folk ikke hører anser de som ikke viktig. Derfor har troen på Gud som Skaper for en stor del gått tapt. Men hvem er da Jesus? Og med hvilken autoritet kan han gi oss mennesker direktiver for hvordan vi skal leve?

 

Fundamentale spørsmål

Hvis evolusjonen er sann og skapelsesberetningen bare myte, da er det mer enn de første kapitler i Bibelen som faller. For der finner vi forklaringen på alle de fundamentale spørsmål mennesket strir med. Hvis det ikke var noe syndefall, er det heller ingen reell skyld og intet behov for soning. Da blir budskapet om korset uten mening. Hvis de individer med de beste genetiske forutsetninger overlevde i kampen for tilværelsen, mens de mindre gunstige dukket under, da stemmer ikke Det nye testamentets lære om at døden kom inn som et resultat av synden. Synden blir bare svakheter som henger igjen fra vårt dyriske opphav og som utviklingen videre vil løse oss fra. Er evolusjonen sann, kan ikke Bibelen være det. Var urhistorien bare primitive menneskers forestillinger, så er Jesus i samme kategori, for han gjentar og stadfester de sentrale elementer av urhistorien i sin undervisning. Men er Jesus fanget av et uopplyst sinn og bare en videreformidler av mennesketanker om alle tings opprinnelse, da er han ikke Gud og vår tro har intet fundament i virkeligheten.

 

Har du lyst, har du lov

Når evolusjonen har vært dosert som et dogme for flere generasjoner og stadig nye årskull får høre at dette er et vitenskaplig bevist hendelsesforløp, skal vi ikke forundres over at det råder en tiltagende forvirring på det etiske livs område. Hver og en gjør som han selv synes. Folk avviser med god samvittighet en Gud de ikke tror på. Ugudelighet og urettferdighet går sammen. «Hvis Gud ikke er, er alt tillatt,» sier den store russiske dikter Dostojevski i verket Brødrene Karamasov. Når gudstroen blekner og svinner, tiltar synden. I dag dreper vi med loven i hånd ufødte små mennesker. I morgen, gamle og uføre med samme argumenter vi benytter overfor de små i dag; de vil være i veien for vår utfoldelse, og en for stor belastning å ta vare på. Har man først gitt volden aksept som løsning på en interessekonflikt, selv om det skjer med sterile hansker under lovregulerte forhold, åpner det for at volden brer seg overalt i samfunnet.

 

En produsent bak produktet

Apostelen Paulus fastholder at mennesker til alle tider er uten unnskyldning. Skaperverket vitner om en skaper (Rom 1:18-20). Vi tenker alle at det er en produsent bak produktet. Teologenes retrett når det gjelder Bibelens troverdighet har vært forhastet. Allerede Pasteur, en samtidig av Darwin, beviste ad eksperimentell vei at liv ikke kunne oppstå spontant av livløs materie. Ellers ville hermetikkindustrien vært forbudt. Nå er det slik at økt kunnskap og ny viten ikke umuliggjør troen på en Skaper. Tvert imot. De siste oppdagelser i biologien vanskeliggjør, for ikke å si umuliggjør, troen på at livet er blitt til av seg selv ved en tilfeldighet.


Intelligent design

De siste års gjennombrudd i forskningen på det menneskelig genom, vår arvemasse, må uvilkårlig lede tanken hen til en designer. Det er kommet en ny retning blant biologer og andre naturvitenskapsmenn som forkaster utviklingslæren til fordel for troen på intelligent design. Men hvis det er en Skaper, har han eiendomsrett til sitt eget skaperverk. Han har rett til å bestemme naturlovene og reglene for hvordan hans skapninger skal leve. Etikken er forankret i hans uttrykte vilje. Menneskene må besinne seg. Det finnes en Gud som har skapt oss med et formål. Og han som har skapt oss vil en dag stille oss til regnskap for hvordan vi har oppført oss i hans verden.

 

Fortsettes ...

 

Skrevet av Alv J. Magnus

Tidligere publisert i Mot Målet Nr. 5 i 2011

Brukt med tillatelse.

www.ywam.no

Skrevet av: arne 2012-03-26 15:18:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Fornyelse i Ordet

Fornyelse i Ordet

La Den Hellige Ånd gi deg en frisk åpenbaring av Jesu skjønnhet i dag.

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)