Bønnetjenesten for Norge > Dagens Bibelord > Salvelsens hemmelighet og betydning
Salvelsens hemmelighet og betydning

Salvelsens hemmelighet og betydning

"Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham." (Ap.gj.10,38)

Dette er sterke ord! Det kan vi rope høyt amen til og fryde oss over! Jesus hadde makt og autoritet over synd, sykdom, onde ånder og djevelens tyranni. Han var sterkere enn omstendigheter og umuligheter. Håpløsheter ble til håp for de som møtte Jesus. Hemmeligheten i Jesu liv var Den Hellige Ånds salvelse. Jesus, vår Frelser hadde tilnavnet Messias, som betyr: Herrens salvede. Gud selv salvet Jesus til den tjenesten han hadde i tre år og brukte tretti år på å forberede.

 

Jesus kom til sin hjemby Nasaret som trettiåring, gikk inn i templet og leste profetien om seg selv, fra profeten Jesaja: ”Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri og forkynne et nådens år fra Herren.” (Luk.4,18-19)

 

Jesus ble født overnaturlig. Hans mor Maria ble gravid ved Den Hellige Ånd. Jesus ga avkall på den himmelske herligheten da han ble født inn i denne verden. Han kom som en tjener, kalte seg for Menneskesønnen og hjalp mennesker som hadde det vanskelig. Selv om Gud selv ble menneske i Jesus, så vandret Jesus på jorden som et vanlig menneske. Han ble sulten, tørst, trett og fristet, men seiret i alle situasjoner.

 

Før Jesus leste fra Luk.4, ble han døpt i vann av døperen Johannes. Ånden kom over ham som en due og Gud talte direkte fra himmelen: ”Du er min sønn, den utvalgte. I deg har jeg velbehag.” Ånden drev ikke Jesus til mennesker i nød, men ut i ørkenen for å prøves av djevelen. I hele førti dager fastet Jesus. Engler kom og styrket ham. Gjennom tre konkrete fristelser, avviste han djevelen tre ganger ved å henvise til Guds Ord: ”Det står skrevet…”

 

Etter den intense og utholdende bønnekampen i ørkenens ensomhet, vendte Jesus i Åndens kraft tilbake til Galilea. Da for det første begynte han sin offentlige tjeneste. Den salvelsen som hvilte over Jesus, førte til at store menneskemengder flokket seg om ham. Ryktene om Jesus spredte seg til folket overalt. De la sine syke på veiene der Jesus var. Alle ble helbredet og satt fri. Folket frydet seg mens motstanderne pønsket ut hvordan de kunne rydde ham av veien.

 

Hvordan kunne Jesus ha en slik salvelse?

Dag og natt levde Jesus i samtale og bønn med sin Far. Han levde i tro og lydighet. Selv om det var noe spesielt med Jesus fra fødselen av, måtte han allikevel bli et menneske, leve som et menneske og bli salvet med Den Hellige Ånd. Han var utsendt av Gud til datidens mennesker.

 

Trenger vi salvelse i vår tid?

Selv om vi er sendebud i Kristi sted, så mangler vi mye av den salvelsen som Jesus hadde. De første kristne hadde mye av den salvelsen over seg. Den Hellige Ånds gjerninger gjennom apostlene var en direkte videreføring av Jesu gjerninger. Gud stadfestet med sin kraft. Mirakler og undergjerninger skjedde i Jesu og apostlenes tjeneste. At ingen kunne rokke den første menigheten fra bønn, apostlenes lære, brødsbrytelsen og samfunnet, forteller om kvalitet og karakter. Apostlene avsatte tid til bønnen og ordets tjeneste.

 

Å lese apostlenes gjerninger er som å lese evangeliene. Apostlene fortsatte å gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde. De levde i den åndskraften de mottok på Øvresalen og valgte tid til bønnen og ordets tjeneste. Vi ser hvordan bønnen, forkynnelsen, undervisningen, engler, røsten, syner, åpenbaringer, mennesker og Den Hellige Ånd virket sammen til frelse og helse for mennesker. Nådegavene var i bruk og Jesus ble herliggjort.

 

Hva var årsaken?

Den Hellige Ånd og salvelsen førte til at Jesus kom i sentrum. Jesu død og oppstandelsen fra graven sto sentralt i deres forkynnelse. Gud lengter etter å salve oss med Den Hellige Ånd, så Jesus kommer i sentrum. ”Vekkelse er at Jesus blir herliggjort,” uttalte en kjent forkynner. Hvem er villig til å spandere tid med Jesus i bønn for å motta mer kraft og salvelse? Gud holder ikke tilbake noen vekkelse. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor sendte han sin sønn til jorden for å gjøre ende på djevelens gjerninger og sone den enkeltes synd.

 

”Disse tegn skal følge den som tror,” sa Jesus, da han nevnte fem konkrete tegn som skal følge de troende, i Jesu navn: ”Drive ut onde ånder, tale i tunger, ta slanger i hendene, drikke gift uten å bli skadet og legge hendene på syke så de blir helbredet!” De gikk ut og forkynte. Herren virket med og stadfestet med de tegn og mirakler som fulgte dem gjennom forkynnelsen. Vi trenger å bli salvet med Den Hellige Ånd, så vi kan gjøre de samme gjerninger som Jesus og de første kristne gjorde. Veien til salvelse er bønn og hengivelse til Gud! Salvelse er Den Hellige Ånds forløsning i våre liv. ”Hvor meget mer skal ikke dere som ber få Den Hellige Ånd! ” underviste Jesus.

 

Konklusjon:

Gud leter etter menn og kvinner som er villige til å være alene med Herren og bli så fylt med hans Ånd at ingen kan stå imot de ord og den ånd de taler av. Gud finner noen, men altfor få i forhold til den store høsten som er moden for innhøstning. Vi vil ta Jesu ord på ramme alvor: ”Gud, driv (salvede) arbeidere ut på de store markene, så mennesker kan høstes inn i Guds rike før nattemørket faller over vår nasjon og Jesus henter sin menighet i bortrykkelsen!” Det kan skje når som helst.

 

La oss være rede til å møte Ham og leve i den salvelsen som vi trenger for å fullføre hans gjerning før natten kommer og ingen kan arbeide!

 

Skrevet av Jan Berg.

Skrevet av: arne 2012-04-28 15:56:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Dagens Bibelord

Salvelsens hemmelighet og betydning

"Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham." (Ap.gj.10,38)

Fornyelse i Ordet

La Den Hellige Ånd gi deg en frisk åpenbaring av Jesu skjønnhet i dag.

Den store gjenoppretteren

Ikke aksepter nederlag eller tilbakeslag som endelig. Kom heller til den store gjenoppretteren.

Forbønn for ledere

Tips til bønneemner for menighetsledere og andre ledere.
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Guds nåde

Guds nåde

"Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." Rom. 3:24

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)