Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Vekkelse er Gudsnærvær
Vekkelse er Gudsnærvær

Vekkelse er Gudsnærvær

Vekkelse er ikke en udefinerbar drøm, men en realitet der Gud får rom til å virke med sitt nærvær.

Vekkelse er resultatet av at Gud manifesterer sitt nærvær gjennom syndenød, omvendelser og undergjerninger. I det gamle testamentet finner vi Guds manifestasjoner i form av mektige undere i naturen og gjennom hans utvelgelse av Israel og de underne han gjorde for å føre dem inn i Kanaans land. Men også gjennom domskatastrofer og oppgjør med Israels fiender. I tillegg også ved de dommer han sendte over sitt eget folk når de var ulydige. "For vår Gud er en fortærende ild." Heb 12:29

Når Gud manifesterer seg er det alltid på en mektig måte som avslører hans vesen og karakter. Han er kjærlighetens far som elsker oss så høyt at han
sendte sin egen sønn til verden for å dø som en forbryter for å sone vår synd. Men han er også dommens Gud som en gang i fremtiden vil sende dom over den del av verden som forkaster ham. Han er både god og streng på en gang. Begge deler hører med til hans manifesterte nærvær. "Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?" Apg 2:37

Guds nærvær virker fram syndenød og omvendelser. Mennesker vil se sin synd og urenhet i lys av den tre ganger hellige Gud! Ingen andre såkalte ”verktøy” kan erstatte denne type nærvær. Ingen evangeliseringsform eller menneskelige anstrengelser kan erstatte dette nærværet av Gud. Det går på dybden. Det skaper varige resultater. Den som møter Gud på denne måten faller ikke fra igjen. Kanskje dette er svaret på hvorfor mennesker ikke kommer til møtene våre etter å ha bøyd seg på et vekkelsesmøte eller tatt i mot og bedt frelsesbønnen ute på gata.

Er vi rede til å be om et slikt nærvær av Gud? Eller vil vi helst skjule denne siden av hans nærvær. Det er ikke populært å snakke om Guds nærvær på denne måten. Vi vil helst snakke om ”Pappa Gud”, og skjule at han også er dommens Gud. Vi kan bli latterliggjort ved å vise fram denne siden av Gud. Er vi klar for å bli ledd av? Er vi klar for å be om Guds nærvær selv om han skulle åpenbare seg ved å vise oss våre synder og avvik? Tenk om han avslører oss og lar våre synder bli synlige. De vi skjuler og unnskylder med at vi bare er mennesker som feiler og faller. Jeg sa – unnskylder! Selvsagt feiler vi fordi er svake, men det må ikke bli en sovepute for kjødet. Når Gud får lov å åpenbare seg slik han selv vil, kan han også åpenbare sin store kjærlighet på en måte som griper så dypt inn i menneskets sinn at det skaper en varig forandring. Tomas ble overveldet av Jesus da han møtte han etter oppstandelsen. Peter ble overveldet av Jesu tilgivelse og at han fikk tillit til å stå i en tjeneste tross sine fall.

Ja, slik ER Gud!
Skrevet av: arne 2012-12-06 19:25:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Guds nåde

Guds nåde

"Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." Rom. 3:24

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)