Bønnetjenesten for Norge > Artikler > FORSVAR FOR REVITALISERING
FORSVAR FOR REVITALISERING

FORSVAR FOR REVITALISERING

Mange mener det er bortkastet arbeid å prøve gjenopprette menigheter som er på vei til å dø. Finnes det prinsipper i Bibelen som sier noe om dette?

Matt 12,20 «Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier.»

Gud ser ikke etter om det er mange eller få, men om det er lydige hjerter. Han spør bare etter om vi er villige til å gå sammen med ham og bli opptatt med hans tanker og planer. Mange menigheter er som et knekket rør, men ved Guds hjelp kan det leges. En rykende veke er også et godt bilde på en døende menighet. Det oser ofte av bitterhet og negativitet fra en slik menighet. Men om man slipper Gud til, kan det skje undere.

 

Åp 3,8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Det er utrolig å se hvilken troskap mange viser mot Gud ved å holde ut. Det er ikke sikkert det som gjøres er det rette akkurat der og da, men det viser seg en holdning som er rett og som det kan bygges på med undervisning og rettledning!

 

Esek 37,1-3 «Herrens hånd kom over mig, og Herren førte mig i ånden ut og satte mig ned midt i dalen, og den var full av ben. 2 Og han førte mig rundt omkring dem, og jeg så at de lå der i store mengder utover dalen, og de var aldeles tørre. 3 Og han sa til mig: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre, Israels Gud, du vet det!»

Det svaret profeten gav Herren er det svaret vi også må gi når Gud kaller inn i en slik oppgave. Ser vi på de ytre rammene vil det for det meste være umulig å rette opp det som har vært galt i mange år. Da er det lett å dømme menigheten til undergang. Men la oss først spørre Herren.

 

Mark.1,38 «La oss gå til – småbyene…»

Mindre steder er ikke uvedkommende for Gud. Små menigheter på mindre steder har fullt ut samme berettigelse som de store i store byer. Disse er kanskje eneste forum som forkynner Guds evangelium på dette stedet. Hvert eneste menneske har rett til å få høre evangeliet. Én sjel er mer verdt enn hele verden.

 

Er revitalisering misbruk av midler og ressurser?

Det ser ut til at mange av de som ivrer etter å starte nye menigheter ikke ser noen verdi i det bestående. Disse menighetene er ute av stand til å fornye seg og må få være i fred. Å prøve å endre noe i disse sammenhengene vil være nytteløst, sies det. Jeg tror ikke vi kan se på gamle menigheter som en ensartet masse, men som individer. Det er store forskjeller, fra menighet til menighet, som innebærer forskjellig utgangspunkt for fornyelse. Der man er fornøyd med tilstanden og ikke ser behov for endring, og heller ikke er opptatt av menighetens gudgitte oppdrag, er det umulig å gjøre endringer. Men ikke alle er i denne situasjonen. Mange menigheter lengter etter å fylle sin opprinnelige oppgave og Guds plan for menigheten. I slike menigheter finnes en dyp lengsel etter Gud og etter å vinne nye mennesker for Ham. Man merker sulten når de får relevant undervisning.

 

Men dersom vi skal måle enhver menighet med samme mål, og bestemme om menigheten har livets rett eller ikke, vil vi garantert gjøre en del grove feil. Hver menighet er unik og har sin gave og sin stil som passer for noen, men ikke for andre. Derfor skal vi ikke se ned på en menighet hvor det bare er gamle igjen. Er det varme og kjærlighet til stede, har jeg sett at ungdommer kan trives selv om de ikke er så mange. De eldre har også lettere for å komme i kontakt med andre eldre. Og evangeliet er jo ikke bare for ungdom.

 

Makedoniaropet

”Kom over og hjelp oss!” lød ropet fra Makedonia. Man skulle da tro at de ville få store seiere på dette stedet, men de kom bare til en liten bønnegruppe og til et hjem der en kvinne tok i mot budskapet. Skulle ikke dette gi oss frimodighet til å hjelpe små menigheter?

 

Kast garnene på dypet

Peter hadde gått på Jesu ord om å kaste garnene ut på dypet og fått så mye fisk at han og de andre ikke var i stand til å få den opp i båten. Historien viser mange eksempler på at det ut fra små sammenhenger har vokst store ting. Det er nok å vise til de to gamle damene på Shetlandsøyene som begynte å rope til Gud om vekkelse. Den ene var blind og den andre var halt. Men Gud hørte deres bønner på en overbevisende måte. Peter måtte vinke på ”Lagsbrødrene” for å få fisken opp i båten. Kan ikke dette stå som symbol på at det går an å hjelpe hverandre? At de store menighetene kan avgi noen ressurser til de mindre.

 

Et fellesprosjekt

For å få til dette må flere menigheter gå sammen om å skaffe de ressursene som trengs. For det første mennesker som kan betjene menighetene med de gaver den enkelte har. Forkynnelse og undervisning. Sette i gang barnearbeid og ungdomsarbeid.

For det andre trenges det koordinering. Her må det ansettes noen som kan koordinere de som skal reise ut og betjene i menighetene. For det tredje vil det bli behov for en del økonomi i dette ettersom mange av de små menighetene har begrensede muligheter til å lønne.

 

Tekst: Arne Borgersen

Skrevet av: arne 2013-04-12 19:58:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Mitt ledeord

Mitt ledeord

Josva 21:45
"Ikke ett ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen."

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)