Bønnetjenesten for Norge > Artikler > JESUS FOR NORGE – NORGE FOR JESUS!
JESUS FOR NORGE – NORGE FOR JESUS!

JESUS FOR NORGE – NORGE FOR JESUS!

Jesus er Guds fullkomne gave til alle mennesker og nasjoner, med tilbud om frelse fra synd og løfte om evig liv.

Jesus ble født i Betlehem, oppvokst i Nasaret og flyttet til Kapernaum, rett ved Galileasjøen. Han brukte tretti år på å innvie seg til sin treårs tjeneste. Da Johannes døpte ham kom Den Hellige Ånd som en due over ham. Faderen ga vitnesbyrdet: ” Dette er min sønn.” Av Ånden ble Jesus drevet ut i ørkenen for å faste. Han ble fristet av djevelen i førti dager, men avviste ham ved å henvise til Guds ord. Djevelen vek for en tid og kom tilbake senere. Jesus gikk til synagogen og leste fra profeten Jesaja, de profetiske ord om ham: ”Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.” Luk. 4,18-19.

 

JESUS FORKYNTE GUDS EVANGELIUM I SITT HJEMLAND

Jødene var de første som fikk tilbud om evangeliet. De forkastet Jesus som Guds Sønn og verdens Frelser. Budskapet kom til hedningenasjonene. Bibelen taler om jøder og hedninger. Han gjorde de to til ett på korset, da han rev ned det gjerdet som skilte dem fra hverandre. Det betyr at både jøder og hedninger blir frelst av nåde, ved troen på Jesus Kristus.

 

APOSTLENE BRAKTE EVANGELIET TIL HEDNINGENE

Apostelen Paulus er kalt for hedningenes apostel. Han var et utvalgt redskap fra Gud til å bringe evangeliet til steder der budskapet om Jesus aldri var forkynt. Først forkynte han i de jødiske synagogene i Tyrkia på sine tre meget spennende og innholdsrike misjonsreiser. Da han skulle gjennomføre sin plan om å nå nye områder i Lille-Asia (Tyrkia), hadde Gud en større plan. I et syn fikk han se en mann som ropte: ”Kom over til Makedonia og hjelp oss!” Han skrinla sin egen plan og fulgte Guds plan og fant noen kvinner i bønn ved elvekanten. Den første europeeren, Lydia kom til troen, ble døpt i vann og åpnet sitt hjem for apostelen og hans medarbeidere. Den første europeiske menigheten ble grunnlagt i Filippi etter en vekkelse som startet i fengslet, da Paulus og Silas sang lovsanger og bad til Gud. Fengselsdørene ble åpnet for dem alle. Fangevokteren og hele hans hus kom til troen på Jesus.

 

EVANGELIET KOM TIL NORGE

Tenk om Jesus hadde vært fysisk på jorda. Da hadde han neppe hatt tid til å besøke Norge. Men, like før Jesus døde og sto opp igjen fra døden, ga han løftet til apostlene om kraft ved Den Hellige Ånd, til å vitne om Jesus. Evangeliet skulle bringes til alle folkeslag. Mange fikk kall til å evangelisere ulike nasjoner.

Under vikingtiden var det mye overtro og avgudsdyrkeri i Norge. Både Olav Tryggvasson og Olav den Hellige hadde som mål å kristne Norge. De var selv blitt døpt for å følge KviteKrist og ville innføre hans budskap i hele nasjonen. Midlene de brukte ble harde, men vi hører altfor lite om de prestene og munkene de hadde med seg. De innførte ikke budskapet med tvang, men hadde sine åndelige tjenester i bønn og gudstjenester.

 

 

HANS NIELSEN HAUGE BLE EN BEDEHUSGRÜNDER I NORGE

25-åringen fra Tune i Rolvsøy ble fylt av Den Hellige Ånd i 1796. Han ble tent i fyr og flamme for å bringe evangeliets varme og kjærlighet til alle mennesker i hele vårt vidstrakte land. Alle evner og nådegaver ble brukt i utbredelsen av Guds Ord i tale og skrift. Evangeliets ild spredte seg i skoler, arbeidsplasser, politiske miljøer og inn til mennesker i ulike situasjoner. Haugianervekkelsen ga folk nye arbeidsplasser, løftet nasjonen både åndelig, moralsk og etisk. I kjølvannet av  haugevekkelsen fulgte mange lokale vekkelser som skapte frihet og glede i bygder og byer. Menigheter ble stiftet og bedehus ble bygget.

 

I senere år har vekkelsens ild avtatt. Ikke fordi Gud har trukket ilden tilbake, men folk flest greier seg uten Gud i hverdagen og bryr seg ikke om å spandere tid på Jesus og Guds rike. Resultatet er at Norge vender Gud ryggen og går sine egne veier. Det bedrøver Guds hjerte. Men, Gud er langmodig og kaller mennesker til sin frelse, både dag og natt. Hans nåde varer til evig tid.

 

NORGE I DAG

består av over fem millioner mennesker i alle generasjoner. Noen kommer fra andre land,  og har med seg andre religioner, men Bibelen har vært bærebjelken i nasjonen gjennom mange år. Når de folkevalgte i dag velger Jesus ut av samfunnslivet, mister nasjonen ryggraden. ”Når grunnvollen svikter, hva makter da den rettferdige?” spør salmisten. Her ligger hele cluet.

 

Gud ønsker en nasjon som på alle måter har det godt, men som samtidig ærer ham og setter ham i sentrum. Norge bakker ut av Guds nåde. Det er ikke Guds feil, men menneskelig. Derfor oppmuntres vi til å be for alle i høye stillinger, så de kan lede og forme nasjonen etter Bibelens verdier.

 

JESUS FOR NORGE – NORGE FOR JESUS

Gud ga Jesus som en frelsesgave til landet vårt. Hva har vi gjort med gaven? Plassert den i kjelleren eller stuet den bort på loftet? Og tar den fram i vanskelige situasjoner.

Gud ga alt – han ga sin sønn Jesus. Jesus ga alt – han ga sitt eget liv, hver blodsdråpe i kroppen, hver nervecelle, hver muskel, følelse, empati og hele seg. Den Hellige Ånd ga alt – for å herliggjøre Jesus og hjelpe mennesker til troen. Alt er gitt fra Guds hjerte. Jesu etterfølgere har i oppdrag å forkynne budskapet i vårt land. ”Norge for Jesus!”  Skal det være vårt valgspråk? Vil du være med å bringe evangeliet om Jesus ut i ditt nabolag og nærmiljø?

 

GUDS LØFTE

”Når mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg, ber og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, da vil jeg høre deres bønn, tilgi deres synd og lege deres land!”

2. Kr. 7,14.

 

Legedommen for hele nasjonen begynner med ydmykhet og fullføres med legedom! Vil du være med?

 

Tekst: JAN BERG

Skrevet av: arne 2013-05-17 22:03:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Forbønn for ledere

Forbønn for ledere

Tips til bønneemner for menighetsledere og andre ledere.

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)