Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Revitalisering
Revitalisering

Revitalisering

Hva betyr og innebærer det?

En fornyet visjon av Jesus, et brennende hjerte.

Hva er egentlig det at en menighet eller en enkelt-troende får oppleve en revitalisering?

Det handler i første omgang om at noen får oppleve en fornyet visjon av Jesus. Et levendegjort bilde av hvem Han er, hva Han har gjort, og hva Han vil idag. Dette fornyede bildet har i seg en kraft til å vekke et sovende, eller lunkent, eller t.o.m. kaldt hjerte til å bli brennende for Jesus igjen.  På et møte jeg hørte min egen pastor, Kjell Hagen undervise sa han: «Det er ingenting som fornyer meg mer enn å fordype meg i Jesus.» Dette er sant for alle, og noe kristne trenger å leve i hele tiden. Paulus skriver  at hans indre menneske ble fornyet dag for dag (2.Kor 4:16). Dette skjedde ikke av seg selv, men var et resultat av det han omtaler i 2. Kor 4:18 der han vitner om hvordan han levde,- ikke med det synlige for øye, men det usynlige og evige for øye. Hans fokus var rettet på Jesus, og det som hadde med det evige å gjøre, som han og oppfordrer tili Kol.3:2: «La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden» Der oppe er herligheten konge, Jesus Kristus Han som elsker oss , døde for oss, kjøpte oss til Gud og har planer for hver enkeltes liv idag.

 

Guds Ord åpenbarer Jesus

Når vi ser inn i Guds Ord rettes sinnet mot Jesus og den evige virkelighet. Der lærer vi å kjenne Jesus og alt som har med Hans rike å gjøre. Men vi har og fått en hjelper i DHÅ, og en av Hans oppgaver er nettopp å gjøre Jesus levende for oss. «Han skal herliggjøre meg» sier Jesus (Joh. 16:14).  Oftest skjer dette nettopp ved at  Han levendegjør Bibelens ord når vi hører eller leser det. Når dette skjer over tid vil noe skje med et menneskes liv. Hjertet vekkes til live og Jesus blir dets høystes skatt. Det blir brennende for Ham. Andre ting blir ikke så viktig lenger, Jesus blir viktigst av alt.

 

Målrettet forkynnelse

Derfor tror vi at revitalisering må begynne med  Åndsfylt målrettet forkynnelse og undervisning om Jesus. Ikke spredte budskap om en mengde forskjellige temaer, men Jesus-sentrert undervisningav mennesker som selv er grepet av Jesus.

 

Nært felleskap med Jesus gjennom daglig bibel og bønn

Denne målrettede forkynnelsen vil være med å tenne hjerter i brann. Men for at brannen skal bevares, trenger vi mer enn Guds ord en til to ganger i uken. Vi trenger å velge et nært felleskap med Han vårt hjerte brenner for. Dette felleskapet  leves ut gjennom daglig bibel og bønn. Det er ingen annen måte å leve brennede for Jesus enn å leve i Ordet og bønnen, og å pleie felleskap med andre troende. Gjør vi ikke dette vil vårt hjerte sløves og andre ting kan komme inn som tar overhånd, og kjærligheten til Jesus vil svekkes, og derved også etterfølgelsen av Ham.

Derfor er en avgjørende del i begynnelsen i revitalisering å hjelpe troende til daglig bønn og bibel, og å være Ordets gjørere.

 

Er hjertet i brann for Jesus?

Dersom vårt hjerte brenner for Jesus så syns det! Ikke ved at alle nødvendigvis er veldig utrykksfulle og høylydte, det synes i våre daglige prioriteringer. Det synes i vår trofasthet mot Hans ord. Den som elsker meg holder mitt ord, sier Jesus (Joh.14:23). Da vil vi være med å tjene Ham, vie vårt liv til å bidra til at andre også får lære å kjenne Jesus. Da ønsker vi at Jesus skal bli æret, og er ikke opptatt egen ære, vi søker heller å bli æret av Ham.  Vi er heller ikke optatt av å samle skatter her på jorden, for når Jesus er vår hjertes skatt vil denne verdens skatter bety lite for oss. (Salme 73:25) Jesus blir vårt liv og glede!

Et hjerte som brenner for Jesus er det grunnleggende og viktigste i revitalisering.  Men det må  ikke stoppe der, Jesus vil nemlig at troende skal fungere sammen i et godt menighetsfelleskap.

Det er neste mål i revitaliseringen.

 

2.  Fungerende menighetsfelleskap.

Menighetsfelleskap skal være mer enn at troende kommer sammen for å høre Guds ord, selv om det er avgjørende viktig. Vi trenger og det nære felleskapet der vi deler vår tro og Gudserfaringer med hverandre. Der vi og lærer å leve i kjærlighet til hverandre, oppmuntre og oppbygge hverandre og bruke de Gudgitte gavene den enkelte er gitt. Dette er også med å skape trivsel og tilhørighet til menigeten.

Vi ser dette praktisert i Apostlenes gjerninger og i undervisningen i brevlitteraturen. Menighet er nærhet med hverandre. Derfor er nødvendig at det legges tilrette for slikt nært felleskap utfra de forutsetninger som finnes i hver menighet. Vi trenger også å se at vi må stå sammen om menighetens store oppdrag, å vinne mennesker for Jesus og gjøre de til disipler. «...at dere står fast i en Ånd og en sjel kjemper for troen på evangeliet..»

Det fines et enormt potensiale i i et menighetsfelleskap som bygger på og praktiserer det Guds ord sier om den lokale menighet.

I denne delen av revitaliseringen vil undervisningen fokusere på hva bibelen sier om menigheten som Kristi brud, Guds hus og Kristi legeme og andre sider av Guds ord om menigheten.

Dette leder oss til neste mål i revitaliseringen.

 

3.  Forløse evnene og nådegavene i den enkeltes liv.

Bibelen sier klart at alle troende har fått gaver fra Herren som skal brukes til å oppbygge hverandre  og å fremme vekst i hverandres liv. Endel gaver er og ment å nå ut til de som ikke kjenner Jesus. Disse gavene må oppdages og settes i funksjon. I dette ligger en helt avgjørende nøkkel for at en menighet kan vokse både i modenhet  og antall. Dette er et område mange menigheter ikke har tatt nok på alvor. Mange menigheter har medlemmer med tydelige gaver som ikke er i funksjon av forskjellige grunner. Dette må det gjøres noe med. Ved å undervise og samtale om de forskjellige gavene som er beskrevet i bibelen vil den enkelte kjenne igjen sine gaver og derved kunne begynne å bruke de. Menighetens visjon må være stor nok til å romme all den utrustning Herren har gitt i den.  Alle kan ikke trykkes inn i et kor, vi er forskjellige og gavene skal utfylle alt det Jesus vil gjøre gjennom sin kropp på ethvert sted.

Disse tre målene legger grunnlag for det siste målet i revitalisering, at mennesker blir frelst, tilagt menigheten, og blir der.

 

4.  Nye mennesker vinnes for Jesus og gjøres til disipler.

En menighet må ikke komme dit at den har nok med seg selv. Evangeliet er for alle mennesker. Jesus døde for alle. Alle som enda ikke kjenner Ham. De tre målene beskrevet ovenfor legger et godt grunnlag for at mennesker kan bli frelst og fostres til Jesu etterfølgere i et varmt og inkluderende menighetsmiljø.

Undervisningen i denne delen av revitaliseringen er fokusert på at alle kan være et vitne om Jesus i hverdagen.

 

REvital er et forkynnerfellesskap som tilbyr menigheter hjelp til å komme inn i fornyelse og vekst.

Vi kan kontaktes på tlf: 40402395 / Mail: argbfn@gmail.com

Skrevet av: arne 2013-10-08 11:38:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Gud hører

Gud hører

1. Joh. 5:14
"Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss."

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)