Bønnetjenesten for Norge > Artikler > 20-årsjubileum for bønnetjenesten
20-årsjubileum for bønnetjenesten

20-årsjubileum for bønnetjenesten

Et historisk tilbakeblikk.

HISTORISK TILBAKEBLIKK

 

STARTEN

BfN ble startet opp i 1993, året etter Pinsebevegelsens verdenskonferanse i Oslo. Det startet med bønneåret 92 / 93. Første besøk fant sted på Nord Møre, i Sion Elnesvågen. Det var en herlig helg med mye gudsnærvær og positivitet. Det gav en god start på denne tjenesten. Etter hvert kom innbydelsene til mange menigheter som ville ha bønneseminar. Som regel varte et seminar fra fredag kveld til søndag kveld, med undervisning og vekkelsesmøter. Det ganske raskt et populært innslag i bevegelsen. Korsets Seier var veldig positive og behjelpelige med å annonsere dette for oss og skrive om det. Det hjalp oss å bli kjent ute i menighetene. Det er med stor takk til Gud at vi nå tar et tilbakeblikk på det som har skjedd. «Alt det vi har gjort, er det Gud som har utrettet for oss» sa David i en av sine salmer. Det samme kan vi si.

BØNNEBREVET

I starten hadde vi et A4 ark med bønneemner som raskt vokste til et blad som vi kalte «Bønnebrevet». Her hadde vi litt orientering om hva som skjedde på bønnefronten og en side med bønneemner og bønnesvar. Det gjaldt for det meste bønn for personlige behov. Men etter hvert ble det også bedt veldig konkret for storting og regjering, for media og utdannelsessektoren. Før valget i 1997 ble det bedt om kristne politikere i regjering, og vi fikk sentrumsregjeringen der KrF hadde stor innflytelse og flere bekjennende troende. Vi fikk faktisk en takk fra flere av partiets ledere for bønneinnsatsen i forkant av valget. DE gav uttrykk for at de var kommet til makten som svar på bønn.

 

FORBEDEREN

Etter hvert skiftet vi navn på dette bladet og kalte det Forbederen. Vi oppdaget at det var flere «bønnebrev» ute på markedet og fant det riktig å gi bladet et nytt navn. Her har det vært både nyheter, takkeemner, undervisning og bønneemner. Ettersom flere bønnenettverk ble lagt ned etter hvert, fikk vi partnerne som hadde vært med i disse. Dermed steg antall partnere veldig raskt til nærmere 4000. Mange av disse har vært trofaste givere til arbeidet og støttet oss med både store og små gaver. Dette har gjort at vi har kunnet holde på fra år til år. Noe vi er svært takknemlige for.

 

BØNNESKOLER

Undervisningen om bønn ble etter hvert så etterspurt at vi satte sammen en bønneskole med tre moduler: Det personlige bønnelivet, menighetens felles bønneliv og bønnens plass i åndskampen.

Til sammen har vi besøkt over 100 menigheter med bønneskolen. Det har vært en glede å se hva som har vokst opp i kjølvannet av denne skolen. Nå er det Lennart Olsen som ta denne skolen videre. Han er allerede i gang, og det går an å få avtaler med han for besøk allerede i høst om det er av interesse.

Det gis uttrykk for stor glede fra de han har besøkt.

 

NASJONALE BØNNEKONFERANSER

I 1998 hadde vi den første tverrkirkelige, nasjonale bønnekonferansen. Stedet for dette var Østre Frikirke i Oslo. Vi følte et behov for å samle alle de vi sendte bønnebrev til for å inspirere og undervise dem. Brian Mills fra England besøkte oss. Han hadde tidligere vært bønn- og vekkelsessekretær i England. En av strategiene han brukte for å organisere bønn var «Bønnetripletter». Tre kristne som bad regelmessig sammen for tre av sine venner. Dette førte til mange omvendelser og man mistet til slutt oversikten over hvor mange det var.

Alv Magnus fra UIO og Oddvar Søvik fra Frikirken var også med som talere. Alf var også med i komiteen for konferansen. Vi hadde nærmere 200 besøkende på denne konferansen og opplevde en sterk atmosfære av bønnens ånd. Det var en enkel og liketil stil på det hele, og en kommenterte det slik: «Det var så herlig fritt for det profesjonelle».

I 1999 hadde vi bønnekonferansen i Misjonsmenigheten på Majorstua. Her var vi over tre hundre samlet om kveldene. Per Søetorp og teamet hans hadde ansvar for lovsangen. Ved en anledning opplevede vi å komme inn i en atmosfære av en slik tilbedelse at halve forsamlingen bøyde kne i benkeradene der man satt. Det var flere som deltok i undervisningen og vi merket at en sterk forventning om vekkelse lå over hele konferansen.

I 2000 leide vi Bredtvet Kirke og innbød European Prayerlink til å delta sammen med oss. Vi betalte reise og opphold for 20 bønneledere fra Øst Europa. De hadde ikke anledning til å komme til Norge uten at noen betalte for dem. Dette var et trosskritt, med vi fikk inn alt vi trengte for å betale for dem. Det ble også en sterk konferanse, men med en del uheldige innslag av de som kom fra Vest Europa. EP ba om tilgivelse for dette rett etter konferansen, så det ble gjort opp med en gang. Noe vi satte veldig pris på.

Det ble med disse tre konferansene for vår del, men Alv Magnus tok det videre sammen med UIO. Nå holdes det slike konferanser nesten hvert år på Grimerud utenfor Hamar. Her samles det 3-400 mennesker fra mange kanter av landet og fra utlandet. Det er Nasjonalt Bønneråd som har ansvaret for disse konferansene.

 

«SAMMEN I BØNN FOR BYEN»

Noe av de sterkeste erfaringene vi har hatt når det gjelder gudsnærvær og gjennombrudd har skjedd i de korstogene vi hadde i flere byer i Norge. Disse arrangementene kom i stand fordi vi følte et kall til å dekke byen med bønn. Vi har hele tiden hatt som vårt valgspråk at vi skal dekke Norge med bønn. I disse byene gjorde vi det gjennom bønnemarsjer, bønnevandringer og appeller på torg eller kjøpesentre. Vi skal gi et kort glimt fra noen av disse aksjonene.

 

Lillehammer

Dette var det første stedet vi hadde en slik aksjon. Fra torsdag til søndag hadde vi undervisning om bønn og åndelig krigføring og hvordan man kunne nå ut til folket gjennom «Bønneevangelisering». Et konsept som kom til Norge med Ed Silvoso fra Argentina. Han besøkte Bergen tidlig på 2000 tallet.

Lørdag formiddag underviste vi og ba sammen fram til kl. 12.00. Deretter gikk vi opp i gågata og samlet oss for å gå en bønnemarsj. Til å begynne med så det ut til at vi skulle bli veldig få, men etter hvert kom det flere som ikke hadde vært på seminarene. Jeg hadde tatt med en gitar og Ingar Jensen fra Livets Vann på Lillehammer hadde med seg trekkspillet. Vi gikk foran og spilte «When the Saints og marching in» og diverse lovsanger mens resten av toget gikk bak oss og sang. Vi regnet med at det skulle bli piping og spott, men i stedet sto folk og sang med oss på fortauet gjennom hele gågata.

Når vi kom fra på torvet, bøyde vi kne og ba for byen. Det var en sterk stund. Det var masse folk der og vi fikk anledning til å vitne for mange. Noen fortalte at de «bare måtte» reise til byen denne dagen, og disse fikk oppleve Guds kjærlighet og nåde. Det ble fortalt at mange timer etter marsjen, kunne man merke at det lå en atmosfære av hellighet over gata. Og i ukene som fulgte ble flere frelst ute i byen og mange begynte å gå i baptistkirken for å høre Guds ord.

 

Namsos

Her hadde avisene slått stort opp at alle menighetene skulle gå sammen om å be for byen. Vi hadde bestemt oss for å sette opp to partytelt for å dele ut gratis kaffe og vafler og ha et bønnetelt der folk kunne få forbønn for forskjellige ting. En forretning gav oss 50 liter vaffelrøre, og en annen gav oss alt vi trengte til å lage plakater og bannere til bønnemarsjen gjennom byen. En av forretningene gav oss begge partyteltene. Det ble en meget spesiell bønnemarsj med bønn midt i gågata og mange flotte samtaler på torvet. Av bildene kan du se plakatene som forteller hva vi ba om for byen. Rett etter at vi var ferdige søndagskvelden, ringte den første journalisten og ville ha et intervju. Det var tydelig at dette hadde satt spor.

 

Kristiansund

Her hadde vi med oss «Veien» bibelskole fra Bergen. De var ivrige forbedere under hele aksjonen. Guds nærvær var så sterkt i bønnerommet at det var vanskelig å stå der. Men så skjedde det også undere hele helga. Et av de sterkeste var kanskje det som skjedde med en av forstanderne som sto bak dette opplegget. Han hadde besluttet å si opp stillingen etter at denne aksjonen var ferdig, men ble værende i byen i åtte år etter at vi var der. Mange ble frelst og noen frafalne kom tilbake til Gud.

Under bønnemarsjen opplevde vi at Gud stoppet regner som skylte ned, og når vi kom til torget kom solen fram. Den skinte akkurat så lenge som vi var på torget. Mange fikk høre evangeliet og byen ble berørt på en sterk måte.

 

Ål og Lena på Toten

Dette var mindre steder, men like viktige for Gud. På begge steder opplevde vi Guds nærvær og kraft til forvandling. På Ål samarbeidet vi med alle menigheter, både de frie og Den Norske Kirke. Vi hadde bønnemarsj og appeller på torvet. Møter med over hundre tilstede. På Lena fikk vi stå utenfor et kjøpesenter og holde appeller og mange lyttet til budskapet vi bar fram. Gud velsigne Lena og Ål.

 

 

POLEN

Året 2003 traff vi Zygmunt Krzyvodajc fra Polen under Østerbostevnet. Jeg ble invitert til å besøke hans menighet og se det arbeidet han drev blant rusmisbrukere. Dette førte til at vi bestemte oss for å hjelpe til med å skaffe penger til driften av senteret og til å leie et lokale hvor de kunne ha møtene sine. Det ble mange reiser til Norge og til Polen. Pengene som ble samlet inn ble brukt til å leie et lokale i sentrum av Niewiadom til møter, og oppussing av et senter for narkomane og alkoholikere på samme sted. Det var en stor glede å kunne hjelpe til med dette. Vi så etter hvert fruktene, og i dag er mange hjulpet tilbake til et normalt liv og menigheten samler over hundre mennesker hver søndag.

Gud velsigne Polen og Zygmunt og hans medarbeidere.

 

BØNN FOR OSLO OG BØNN FOR NORGE PÅ GEILO

I år 2000 ble det startet et bønnenettverk for Oslo som ble unnfanget under siste nasjonale bønnekonferanse på Bredtvedt. Dette nettverket er fremdeles aktivt og inngår som en del av den årlige bønnemobiliseringen i Oslo; «Bønn for Oslo».

På Geilo og i Alvdal hadde vi planer om å få til et «Bønnefjell» der det kunne bes 24 timer i døgnet for landet vårt, men det lyktes bare delvis. Derfor var gleden stor da Håkon Fagervik stertet opp i Levanger og fullførte det vi hadde en drøm om.

 

REVITAL FRA 2009 TIL I DAG

I januar 2009 hadde vi vår første tur i forbindelse med REvital, og turen gikk til Tvedestrand og Grimstad. Her hadde vi også våre første spede og uøvede skritt på veien mot det som skulle bli en utstrakt virksomhet for å revitalisere menigheter. En bredere omtale av dette finner du i siste halvdel av bladet og i neste nummer.

Det er mye som kunne sies og skrives, men dette er i grove trekk det som vi har fått være med på. Vi håper at dette har vært med på å sette fart i bønnelivet mange steder. Både i menigheter og i den enkeltes liv. Vi er fulle av takknemlighet til Gud for at vi har fått være med på dette. Gud er god!


Skrevet av: arne 2013-10-22 11:08:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Smal eller bred vei?

Smal eller bred vei?

Det går en bred motorvei til Himmelen. Den smale veien var lovens vei, har det blitt sagt!

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)