Bønnetjenesten for Norge > Artikler > En ydmyk holdning til Ordet
En ydmyk holdning til Ordet

En ydmyk holdning til Ordet

Hvilken innstilling har vi til Guds Ord?

Ikke bare menneskeord

«Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere i mot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» 1. Tess 2,13b

Hvilken holdning har vi til Jesus og Hans Ord? Leser vi Bibelen i Gudsfrykt som Guds Ord, eller har vi bestemt oss for å la tidsånden og egne meninger bestemme vår holdning til det som står skrevet. Tilhører kirken folkets mange meninger, eller er det Jesus som eier og er Konge over kirken? Asbjørn Aavik skriver i boka Åndens tempel: «Den Hellige Ånd – Kristus – kommer ikke inn i ditt og mitt hjerte for å være en beskjeden gjest ved døren. Nei, han kommer for å stige opp til tempeltronen, han kommer inn for å bli konge i ditt og mitt liv. Og denne bolig deler han aldri med noen.» (Aavik 1953, s. 39)

I stedet for å bevege oss bort fra, unnskylde og bortforklare Bibelens sannheter, trenger vi sammen å bevege oss «fram mot urkristendommen». Vi har noen landemerker å gjenvinne, men det begynner i våre hjerter og holdningen vår til Jesus og Hans Ord. La oss sammen gjøre det lettere for hverandre å ta Ordet på alvor og leve det ut. La oss komme sammen med de som vil noe mer, som er sultne og tørste på alt Gud har for dem.

«Fly ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.» 2. Tim. 2,22

«Og så mitt folk, som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.» 2. Krøn. 7,14

Ikke bare møter – ikke bare høre

Mange er lei av å bare gå på møter, de lengter etter å leve menighet. Hvis vi virkelig skal se en forandring, så kan vi ikke fortsette slik vi har gjort til nå i mange menigheter. Møtene er mange og disiplene er få, be derfor om en disippelrevolusjon som gjør at vi kan komme tettere på hverandre og leve disippellivet i hverdagen. Forkynnelse og møter er viktige, men vi trenger å gi mye mer rom for praksis. Vi trenger å skape arenaer for liv og praksis! Vi trenger å komme tettere på hverandre slik at vi kan be og hjelpe hverandre med områder vi har utfordringer med. Åndelige fedre og mødre og familie er nøkkelord. Vi trenger treningsarenaer for evangelisering og hvordan man følger opp nye troende. Disipler som gjør disipler som gjør disipler. I stedet for å være for opptatt av å samle mange folk (selv om det også kan være bra om mange får høre), skal vi mye heller være opptatt med å disippelgjøre, multiplisere og sende. Her ligger noe av det største potensialet framover for Guds menighet i Norge. Men mon tro om mye av det ikke blir litt utenfor den vanlige kristelige boksen - som det skjedde på Hauges tid. Hjemmene ble mer betydningsfulle og vanlige kristne ble aktivisert og mobilisert. Mulighetene venter!

«Da sa han til sine disipler: Høsten er moden, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Matt. 9,37-38

Av: LAO


Skrevet av: arne 2014-10-17 19:07:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Forbønn for ledere

Forbønn for ledere

Tips til bønneemner for menighetsledere og andre ledere.

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)