Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Bibelen er Guds rop til alle mennesker
Bibelen er Guds rop til alle mennesker

Bibelen er Guds rop til alle mennesker

Hører du ropet fra Guds hjerte?

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Joh. Åp. 3,20

Hele bibelen er et eneste stort rop fra Guds hjerte om at vi skal vende oss til ham og kjenne ham. Da Adam og Eva falt i hagen, kom en lengtende og sorgfull Gud til dem:

«Og de hørte Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Herrens åsyn mellom trærne i hagen.
Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?» 1. Mos. 3,8-9

Gud visste hvor Adam var, men Adam hadde vendt seg bort fra sin Venn. Siden har ropet fra Guds hjerte dirret gjennom historien: «Hvor er du?» Han ville ha fellesskapet fullstendig gjenopprettet. Han ville at vi virkelig skulle kjenne Ham igjen.

Adam og Eva prøvde å skjule seg mellom trærne i hagen og det gikk ikke, men en dag skulle det bli mulig å skjule seg bak et tre - korsets tre. Jesus tok skammen og straffen, og vi trenger ikke å skjule vår synd lengre. Gud er brennende interessert i ufullkomne mennesker, og vi kan komme akkurat som vi er, for Jesus ikler vår skam sin rettferdighet. Da Jesus hang der på korset, og gav sitt blod, så tenkte Han på oss. Det var Hans fullkomne og evige kjærlighet gjorde at han ofret sitt liv for å vinne oss tilbake. Etter at han stod opp fra de døde, så står Han nå med åpne armer for å ta imot alle som kommer til Ham.

«Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.» Heb. 7,25

Se mennesker med Guds hjerte

Hvordan ser vi på andre mennesker? Ser vi på dem med et hjerte fullt av kjærlighet? Det gjør Gud! Han lengter, smertes og føler med. Merker du Hans byrde for folk?

«Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Matteus 9,36-38

Ser vi verdifull mennesker i lys av evigheten, eller har denne verden gjort oss blinde for evighetens alvor? Kanskje vi trenger å be ham om øyensalve, slik at vi får se med himmelens perspektiv og Mesterens sønderknuste hjerte.

Be med Guds hjerte

Paulus sa: «… jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» (Rom. 9,2) Gud hadde fått tak i Paulus på en slik måte at han kjente på Guds smerte. Han hadde et rop til Gud om at folk skulle bli frelst. Og han var villig til å gå gjennom store offer for å se det skje. «…mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at de må bli frelst.» (Rom. 10,2)

«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.» Romerne 8,26

Uttrykke Guds hjerte

Noen har snakket om at essensen av det profetiske er å dele Guds hjerte. Hvem er det Gud har lagt på hjertet vårt? Noen ganger kan vi merke at vi skal fortelle andre hvilken nød Gud har for enkelte. Noen ganger har jeg med tårer i øynene fått formidle at jeg kjenner noe av den kjærlighet som Gud har til dem.

La oss finne tilbake til hjertespråket. Hva er det som brenner av små glør der inne. La hjertets språk vekkes til live, for ut fra hjertet leves livet. Kjærligheten gjør kreativ, og det finnes et hav av ulike måter å uttrykke Guds hjerte på.

Tekst: LAO

Skrevet av: arne 2015-03-16 23:01:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Salvelsens hemmelighet og betydning

Salvelsens hemmelighet og betydning

"Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham." (Ap.gj.10,38)

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)