Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Dag 3: 16. mai 2015
Dag 3: 16. mai 2015

Dag 3: 16. mai 2015

I opptakten til pinsen og Global bønnedag ber vi fokusert i 10 dager. Dagens tema er MENNESKESØNNEN.

Menneskesønnen

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»

De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»

«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»

Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.»

Matt 16,13-17

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:

Som den lovede Messias som ble menneske slik at han kunne smake døden, kjøpe oss fri fra lovens forbannelse og ta straffen for vår synd på seg.

Gi ham ære fordi han ved å dø beseiret djevelen og alle hans gjerninger og satte menneskeheten fri fra frykten for døden.

BE:

  • At Guds menighet må forstå og ta imot sin frihet fra døden, synden og Satan, og at de troende må reise seg og ta autoritet over alle djevelens gjerninger.

  • At menigheten må se sitt ansvar for å dele evangeliet med alle folk i alle nasjoner.

  • At folk blir satt fri fra tankebygninger som denne verdens gud har bygget opp med løgner og argumenter som strider mot kunnskapen om Gud, og at hjertene må bli myke og mottakelige for Guds ord, slik at folk kan bli satt fri fra mørket.

Les og mediter over Åpenbaringen 5 og 6.

 

Teksten er hentet fra Bønneguiden 2015. Hele heftet kan lastes ned på wwwglobalbonnedag.no.

 

Dersom ikke annet er angitt, er sitater fra Bibelen hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011. Copyright © 2015 Det Norske Bibelselskap. Gjengitt med tillatelse. Sitater benyttes i henhold til sitatrett, jfr. Lov om opphavsrett. Alle øvrige rettigheter forbeholdes respektive rettighetshavere.

 

Skrevet av: arne 2015-05-16 09:29:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Guds nåde

Guds nåde

"Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." Rom. 3:24

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)