Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Dag 10: 23. mai 2015
Dag 10: 23. mai 2015

Dag 10: 23. mai 2015

I opptakten til pinsen og Global bønnedag ber vi fokusert i 10 dager. Dagens tema er HANS MAJESTET KONGENES KONGE.

Hans majestet kongenes konge

Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv.

Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.

Åp 19,11-16

SØK HANS ANSIKT OG GI HAM ÆRE:

Som Guds Ord. Han rir på en hvit hest foran himmelens hærskarer, og ut av munnen hans går det et skarpt, tveegget sverd.

Han skal slå folkene og styre dem med jernstav. For hans navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre!

BE:

  • At Guds menighet skal være villig til å underkaste seg Kong Jesus ved å gi livet for å forkynne budskapet om Guds rike i alle nasjoner.

  • At menigheten skal være forberedt og våken, slik at vi fremskynder Kongens gjenkomst gjennom bønn, evangelisering og rettferdige gjerninger.

  • At verdens ledere skal høre på advarselen om Guds sønn som snart kommer igjen, slik at de reagerer klokt og tjener Guds sønn med ærefrykt, gleder seg, skjelver for ham og gir ham ære, slik at de ikke går under når hans vrede flammer opp.

Les og mediter over Åpenbaringen 20, 21 og 22

Teksten er hentet fra Bønneguiden 2015. Hele guiden kan lastes ned på www.globalbonnedag.no.

Dersom ikke annet er angitt, er sitater fra Bibelen hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011. Copyright © 2015 Det Norske Bibelselskap. Gjengitt med tillatelse. Sitater benyttes i henhold til sitatrett, jfr. Lov om opphavsrett. Alle øvrige rettigheter forbeholdes respektive rettighetshavere.Skrevet av: arne 2015-05-23 08:48:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Guds nåde

Guds nåde

"Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." Rom. 3:24

Vitnesbyrd

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Jeg lever bare fordi Jesus lever!

Dette er vitnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg har gått fra å være fullstendig isolert fra denne verden, til å få livet i gave igjen av Jesus Kristus.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)