Bønnetjenesten for Norge > Artikler > GLOBAL BØNNEDAG: En bønn for verden
GLOBAL BØNNEDAG: En bønn for verden

GLOBAL BØNNEDAG: En bønn for verden

I dag (24. mai) er det 1. pinsedag og GLOBAL BØNNEDAG/Global Day of Prayer. Det er tid for på be for verden.

"For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havets bunn." Hab 2,14

 

Denne dagen ber vi MED hele verden og FOR hele verden.

I dag får vi stå sammen med kristne rundt om i hele verden om å ydmyke oss, be og søke Gud. På alle kontinenter, på tvers av generasjoner, kirkesamfunn og kulturer løfter vi opp Jesu navn i en ånd av enhet.

Vi ber en bønn for verden:

Allmektige Gud, Far, Sønn og Hellige Ånd,

Vi forener oss med troende over hele verden
for å hylle Deg som har skapt himmel og jord.
Du alene er hellig og rettferdig.
Du skal råde over oss.
Vi priser og tilber Deg alene.

Far, vi ærer Deg
Herre Jesus Kristus, vi ærer Deg
Hellige Ånd, vi ærer Deg

Vår Far i himmelen,

Takk at Du elsker denne verden så høyt
at Du ga Din eneste sønn, Jesus Kristus,
for å dø på korset for våre synder
slik at vi kunne bli forsont med Deg.
Fyll oss med din kjærlighet når vi går i forbønn for de fortapte,
de som er uten håp, de hjelpeløse og verden.

Takk, Far, for at du har tatt oss inn i Din familie.

Herre Jesus Kristus, Du døde på korset
og frikjøpte oss til å være Guds barn
ved at Du ga ditt blod.
Du er hode for menigheten
og Herre over himmelen og jorden.
La Ditt rike bli opprettet i alle nasjoner på jorden,
skap forvandling blant folk av alle stammer og språk
slik at rett og rettferdighet vinner fram.
Må Ditt navn være stort fra solens oppgang og til dens nedgang.

Jesus Kristus, Du er Herre over alt og alle.

Far, Du som er barmhjertig og nådig,
Vi har syndet. Vår verden sitter fast i syndens grep.
I hjertet gråter vi over urettferdighet, hat og vold.
Vi skammer oss over undertrykkelse, rasisme og blodsutgytelse i landet vårt.
Vi sørger over alle som har mistet livet i mord, krig og terrorisme.
Hjemmene våre er ødelagt og kirkene splittet fordi vi er opprørske og stolte.
Livet er skitnet til med egoisme, grådighet, avgudsdyrkelse og seksuell synd.

Nådige Gud, tilgi oss våre synder.
Send din nåde og helbred landet vårt
.

            Du,den levende Guds Ånd,

Gjør Din menighet til et bilde av Jesus Kristus.
Send Din kraft slik at de syke blir helbredet,
de undertrykte blir satt fri og de som sørger får trøst.
Fyll oss med barmhjertighet
for de hjemløse og de som sulter,
for foreldreløse, enker og de som er gamle.
Gi oss visdom og innsikt i problemene i verden
og hvordan ressursene kan fordeles rettferdig.

Hellige Ånd, før oss og led oss.

Herre Jesus Kristus,Du knuste synden, overvant døden og beseiret Satan.
Ta bort det mørke sløret som dekker folkeslagene.
Hold tilbake det onde som fremmer vold og død.
Sett oss fri fra demoners makt.
La trelldom, tyranni og sykdom slippe taket.
Hjelp oss til å rive ned festninger og ideologier
som motsetter seg kunnskapen om Gud.

Allmektige Gud, frels oss fra det onde.

Herlighetens konge,

Kom og fullfør Ditt verk i våre byer, blant våre folkeslag og nasjoner.
Fra alle kontinenter og øyer roper vi:

Løft hodene, dere porter!
Ja, løft dere, eldgamle dører
så ærens Konge kan dra inn!

Kom og fyll jorden med kunnskapen om Din herlighet
likesom vannet dekker havbunnen.
Og Ånden og bruden sier:

Amen! Kom, Herre Jesus!

Bønnen er hentet fra Bønneguiden 2015. Hele guiden kan lastes ned fra www.globalbonnedag.no.


Skrevet av: arne 2015-05-24 10:06:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Tro Gud for store ting

Tro Gud for store ting

Hvor stor er din Gud? Hvorfor ikke strekke din forventning forbi omstendigheter og skuffelser?

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)