Bønnetjenesten for Norge > Artikler > "Komme ditt rike"

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...

"Ilden faller når offeret er lagt på alteret."

"Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte." Salme 51,19 (NB 88)

I den gamle pakt måtte offeret være fullkomment fordi det skulle peke fram mot Ham som skulle komme, og som skulle være det endelige og fullkomne offeret. I den nye pakt tar Gud i mot det som er ufullkomment og uferdig for å danne det og forme det.

Legg det du er og det du har på Guds alter og innvie deg til Ham i takksigelse, lovprisning, tilbedelse og bønn for alle mennesker. Da stiger det en velbehagelig duft opp til Ham som er herrers herre, og kongers konge. Han vil svare med ild på dine og våre bønner som stiger samlet opp til Ham!

"Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!" Matt 6,33 (NB 88)

Først og fremst må hele Guds rike få plass i våre hjerter før det kan slå rot i hele samfunnet. Når hans kjærlighet, godhet og rettferdighet behersker oss, kan vi be med rett innstilling for alle mennesker. Da ber vi ut fra Hans hjerte og ut fra en vilje til å se hans rike beherske både oss selv og alle som er rundt oss. Gudsrikets kraft og herlighet vil da bli synlig!

"Han sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!" Mark 1,15 (NB 88)

Etter at vi selv har innviet oss og overgitt oss til Ham kan vi be rette bønner for, og vitne for de rundt oss. Venner og familie, naboer og kolleger vil merke den ånd som behersker oss.

"Når dere kommer inn i et hus, så si først: Fred være med dette hus!" Luk 10,5 (NB 88)

Be om fred over din familie, dine naboer, menigheten du tilhører, byen din og til sist landet vårt. Når vi velsigner, vil vi høste velsignelse. Når det er fred, er det lettere å gå ut med evangeliet. Med fred i hjerte og sinn bevarer vi den fagre skatten som er betrodd oss.

Tekst: Arne Borgersen

Skrevet av: arne 2015-11-14 11:24:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Den store gjenoppretteren

Den store gjenoppretteren

Ikke aksepter nederlag eller tilbakeslag som endelig. Kom heller til den store gjenoppretteren.

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)