Bønnetjenesten for Norge > Artikler > Reis et bønnealter
Reis et bønnealter

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE


Bønnealter, hva er det?

Med «bønnealter» tenker vi på samlinger til bønn i hjem og menighet, eller et tverrkirkelig bønnemiljø der kristne fra alle konfesjoner kommer sammen for å søke Gud. Ved bønnealteret ofrer vi Gud takksigelse og tilber ham. Der ofrer vi oss selv, vår tid og våre krefter, egne interesser, ære og berømmelse, komfort og materialisme. Vi går sammen fram for Herrens trone og ydmyker oss for Ham. Da vil han høre og lege landet vårt.

Alteret på Karmels berg

Og han bygde av steinene et alter i Herrens navn. Og han gjorde en grøft rundt om alteret så stor som omkring to måls utsæd. 1Kong 18:32

38 Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. 39 Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud! 1Kong 18:38f

Altere i hjem og menighet

«Ilden faller når offeret er lagt på alteret». Gud kaller sitt folk til å bryte opp fra en materialistisk livsstil og til et liv der vi er opptatt med «Det som er der oppe». Han kaller oss til å bruke tiden mer på de evige verdier enn på det nærværende. I en materialistisk kultur er det lett å fanges av det sanselige og bli forført til å leve for denne verden.

Mange hungrer og lengter etter å leve nær Gud og se hans herlighet åpenbart på alle områder av livet. Bare gjennom tett omgang med Gud gjennom å leve i «bønnen og Ordets tjeneste» kan dette virkeliggjøres.

Altere i hver by og på hvert sted i Norge

Vi lengter etter å se mennesker bli frelst, helbredet og løst fra Satans lenker og bånd. Vi vil se byer forvandlet og skarer søke Gud. Vi vil se levende menigheter gro opp overalt og påvirke samfunnet gjennom det livet den enkelte lever i hverdagen. Derfor trenger vi «bønnealtere» i hver by og på hvert sted i Norge der man sammen bærer frem målrettede bønner som åpner for Den Hellige Ånds påvirkning på både individet og storsamfunnet. BFN vil hjelpe til å reise slike bønnealtere.

Bibel og bønneskoler

BfN vil hjelpe familier, menigheter og byer som ønsker å komme inn i et liv Guds nærvær og se Norge bli forvandlet. Derfor oppretter bibel og bønneskoler i flere byer i Norge. Ut fra disse skolene kan det vokse miljøer der man støtter og hjelper hverandre til å leve i bønnen og Ordet, og be Guds herlighet ned over hjem og menighet, i byene og på hvert sted i hele landet. Undervisningen i disse skolene vil være sentral med hensyn til troens grunnvoller og hvordan man kan leve et langt liv i Guds nærvær.

Vi underviser i hvordan man søker Gud i ensomhet og hvordan man ber når man er samlet. Å be Guds ord, å lytte til Guds Ånd og be med hele seg og hva det er å være en forbeder.

Er dette av interesse for ditt hjem, din menighet eller din by?

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et besøk der vi kan samtale om hvordan man gjør dette der du bor.

Mvh for BFN

Arne Borgersen

(Tidligere publisert i Forbederen, oktober 2015)


Husk at benorge.no ikke blir oppdatert så ofte, men gå heller til vår nye nettside www.benorge.com. Der er det stadig nye oppdateringer.

Skrevet av: arne 2016-02-02 21:58:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg

Siste nytt

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

GLOBAL BØNNEDAG 2016 – BØNN FOR DE FORFULGTE

«Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!» Heb 13,3 (NB 88)

Dagens bibelord

Salvelsens hemmelighet og betydning

Salvelsens hemmelighet og betydning

"Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham." (Ap.gj.10,38)

Vitnesbyrd

Frelse for de umulige

Frelse for de umulige

Randi forteller hvordan Gud brukte henne i en umulig situasjon...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)