En bønn for verden 19. mai

En bønn for verden 19. mai

Global bønnedag/Global Day of Prayer: Bli med millioner av kristne over hele verden som ber denne bønnen i dag.

Allmektige Gud, Far, Sønn og Hellige Ånd,

Vi forener oss med troende over hele verden 

for å hylle deg som har skapt himmel og jord.

Du alene er hellig og rettferdig.

Du skal råde over oss. 

Vi priser og tilber deg alene.


Far, vi ærer deg

    Herre Jesus Kristus, vi ærer deg

    Hellige Ånd, vi ærer deg

 

Vår far i himmelen,

Takk at du elsker denne verden så høyt

    at du ga din eneste sønn, Jesus Kristus,

    for å dø på korset for våre synder

    slik at vi kunne bli forsont med deg.

Fyll oss med din kjærlighet når vi går i forbønn for de fortapte,

de som er uten håp, de hjelpeløse og verden.

   
Takk, Far, for at du har tatt oss inn i din familie.
    

Herre Jesus Kristus,

Du døde på korset

og frikjøpte oss til å være Guds barn

ved at du ga ditt blod.

Du er hode for menigheten

    og Herre over himmelen og jorden.

La ditt rike bli opprettet i alle nasjoner på jorden,

skap forvandling blant folk av alle stammer og språk

    slik at rett og rettferdighet vinner fram.

Må ditt navn være stort fra solens oppgang og til dens nedgang.


Jesus Kristus, du er Herre over alt og alle.

 

Far, du som er barmhjertig og nådig,

Vi har syndet.

Vår verden sitter fast i syndens grep.

I hjertet gråter vi over urettferdighet, hat og vold.

Vi skammer oss over undertrykkelse, rasisme og blodsutgytelse i landet vårt.

Vi sørger over alle som har mistet livet i mord, krig og terrorisme.

Hjemmene våre er ødelagt og kirkene splittet fordi vi er opprørske og stolte.

Livet er skitnet til med egoisme, grådighet, avgudsdyrkelse og seksuell synd.


Nådige Gud, tilgi oss våre synder.
Send din nåde og helbred landet vårt
.


Du, den levende Guds Ånd,

Gjør din menighet til et bilde av Jesus Kristus.

Send din kraft slik at de syke blir helbredet, 

    de undertrykte blir satt fri og de som sørger får trøst.

Fyll oss med barmhjertighet

    for de hjemløse og de som sulter,

    for foreldreløse, enker og de som er gamle.

Gi oss visdom og innsikt i problemene i verden

og hvordan ressursene kan fordeles rettferdig.


Hellige Ånd, før oss og led oss.

 

Herre Jesus Kristus, 

Du knuste synden, overvant døden og beseiret Satan.

Ta bort det mørke sløret som dekker folkeslagene.

Hold tilbake det onde som fremmer vold og død.

Sett oss fri fra demoner som undertrykker oss.

La trelldom, tyranni og sykdom slippe taket.

Hjelp oss til å rive ned festninger og ideologier

som motsetter seg kunnskapen om Gud. 


Allmektige Gud, frels oss fra det onde.

 

Herlighetens konge, 

Kom og fullfør ditt verk i våre byer, blant våre folkeslag og nasjoner.

Fra alle kontinenter og øyer roper vi: 


Løft hodene, dere porter!
Ja, løft dere, eldgamle dører
så ærens konge kan dra inn!

 

Kom og fyll jorden med kunnskapen om din herlighet

likesom vannet dekker havbunnen.

Og Ånden og bruden sier:


Amen! Kom, Herre Jesus!


Se www.globalbonnedag.no for mer info.

Skrevet av: arne 2013-05-07 14:00:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)