Ikke som jeg vil, men som Du vil

Ikke som jeg vil, men som Du vil

- Herre vi ber om vekkelse over Norge. Begynn med meg!

BØNN OM TILGIVELSE:

- Herre Jesus Kristus. Jeg ber om tilgivelse for selvopptatthet, egoisme, stolthet og egenrettferdighet. Jeg er villig til å la deg få vise meg hva som ikke er til behag for deg i mitt liv. Jeg er også villig til å la deg gjøre justeringer i min livsstil og i min livsførsel. Jeg har et inderlig ønske om å la deg få førsteplassen i mitt hjerte og i mitt liv.

Jeg ber om nåde til å fullføre dette og visdom til å endre meg slik at du kan ha behag i meg. Hjelp meg å bli en EKTE KRISTEN som ligner deg! Hjelp meg å gi avkall på meg selv for å tjene deg! (Fil.2,5-11)

Hjelp meg å bli helt avhengig av deg, din nåde og din kraft. (Joh.15,5)


OVERGIVELSE
Jeg er villig til å forsake ting som kommer mellom meg og deg:

Pengekjærhet som gjør at tankene mine hele tiden er fulle av alt jeg har lyst til å kjøpe og som gjør at jeg må jobbe mer og ikke har råd til å "bringe tienden inn i forrådshuset".

TV - titting som stjeler både tid og tankekraft og som sløver mitt åndsliv og fyller meg med masse unødige tanker som frister meg til å gjøre gale valg i livet.

Gal bruk av tid og penger. At jeg sløser bort penger på unyttige ting. Penger som kunne vært brukt til å sende ut arbeidere for Guds rike.

 

FORBØNN

Herre, jeg ber om:

Åpenbaring i ditt ord (Ef.1,17-19)

La ditt ord gjennomtrenge meg slik at det forandrer meg og skaper en hellig karakter i meg.

Å kjenne ditt hjerte for mine medmennesker og for nasjonen (Luk.19,41)

La din vilje bli min vilje. La dine ønsker bli mine ønsker. La ditt hjertelag bli mitt hjertelag.

Gud, gi meg nåde til å ville det du vil, elske det du elsker, forbarme meg over de som du ynkes over.

Skrevet av: arne 2014-02-26 21:54:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Andakt

Ikke som jeg vil, men som Du vil

- Herre vi ber om vekkelse over Norge. Begynn med meg!

Stopp, og lytt

Hva taler Gud blant de du vandrer i blant?

Nød for mennesker

Er du med i den store redningsaksjonen?

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)