Ikke bare møter, møter, møter

Ikke bare møter, møter, møter

Herren utfordrer oss på hva menighet er. Det er ikke bare er møter, møter, møter - uten å møtes.

Ikke bundet av det som ikke fungerer
Da David skulle møte Goliat hadde Saul lyst til å gi David sin rustning. Den var nok stor, tung og flott, men den fungerte ikke for neste generasjon. Den passet ikke for tilbederen David som var mer opptatt av det han var utrustet til, enn av tradisjon og gamle former. Slyngen var han trygg på. Slyngen hadde han trent med og han valgte å bruke den til å beseire kjempen.

Det er bedre å bygge noe som ikke er så prangende, men som fungerer, enn noe som er stort og flott, men ikke vinner slagene.

Fra aktiviteter til relasjoner
I det vi utfordres til å gå fra en aktivitetsbasert menighet til å være en relasjonsbasert menighet, så kan vi ikke fortsette med å bare holde aktivitetsnivået oppe. Aktiviteter kan være bra, men de må ikke komme i veien for tid som skal brukes på sant disippelfellesskap og muligheter for å nå ut med evangeliet. Med mange aktiviteter uten nærhet og aktivisering av fotfolket, vil menigheten fortsette å være full av frustrerte og ensomme troende.

Ikke bare sukker og fett, men også proteiner
Hvis du bare spiser fett og sukker (karbohydrater), men ikke får i deg proteiner, så har du et problem. Man kan ikke bare fortsette med det som tilfredsstiller her og nå, og gir energi til å holde masse aktiviteter i gang. Det går ikke bare an å si at vi ikke har tid til proteiner, for vi har så mye fett og sukker. Nei, vi trenger proteiner som bygger kroppen. Da må heller sukker og fettnivået reduseres, slik at proteiner kan bli en del av et balansert kosthold.

Et desperat behov for disippelfellesskap
Den første menigheten i Jerusalem møttes ikke bare i Salomos buegang, men de samlet seg også i hjemmene i mindre samlinger. Hvis menigheten bare har møter uten at folk møtes, så er det noe som mangler. Om folk bare varmer en benk, så er ikke menigheten i funksjon. Sant disippelliv er ikke en perifer sak for menigheten, men det er selve kjernen. Menigheter trenger å forberede en klar tenkning når det gjelder mindre misjonsfokuserte grupper. Her ligger den indre drivkraften i menigheten. I mindre fellesskap blir flere sett, flere får delta og dypere vennskap knyttes. Jesus løftes opp og arbeidere drives ut!

Det begynner i bønn
Det begynner i bønn, og fortsetter i bønn. Bønn er viktig, men menigheten trenger også å ha hensiktsmessige strukturer og KOMME I FUNKSJON. Bønneliv i en menighet som fungerer - fungerer bedre. Dette med småfellesskap og disipler i funksjon, trenger å være et strategisk bønneemne framover i landet. Heldigvis er det mange som har våknet opp for dette allerede.


Bli med på å be om sant disippelfellesskap i alle menigheter i Norge.


Tekst: LAO
Skrevet av: arne 2014-05-01 14:23:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)