En snøballeffekt av gode nyheter

En snøballeffekt av gode nyheter

Bibelen sier at vi skal være mest opptatt med det gode. Vi skal ha blikket vårt festet på Jesus og alt som har med Guds rike å gjøre.

«Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!» Filipperne 4,8

Vitnesbyrdet om hva Jesus gjør i hverdagen trenger fortsatt å ha en sentral plass i menigheten.

Enten det er i smågruppene eller i de store samlingene trenger man å løfte fram alt det positive, alt det Jesus holder på med i dag. Da kan flere bli inspirert til å tro Gud for mer.

Har Jesus gjort noe for deg, kan Han gjøre det for meg. Har Mesteren gjort noe før, så kan Han gjøre det igjen.

«Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg.» 1 Joh 5,10a

Når vi løfter fram de gode vitnesbyrdene vil det bli en snøballeffekt for Guds Rike. Menigheten vil vokse i styrke og gjennombruddskraft.

LAO

 

NB! Vi har gått over til å først og fremst bruke www.benorge.com. Den blir stadig oppdatert.

Skrevet av: arne 2015-10-26 18:22:00
Skriv ut
Les relaterte artikkler: Artikler

Har du vært inne på benorge.com?

Det meste som skjer på nett, skjer på vår nye adresse www.benorge.com.

Reis et bønnealter

I hjem og menighet – I HVER BY I NORGE

Julehilsen fra Bønnetjenesten for Norge

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6

"Komme ditt rike"

Bønner som bæres fram på "BØNNEALTERET" i ditt hjem, i din menighet og i din by...